Категорії Захищені дисертації кандидатів технічних наук та докторів філософії

к.т.н. Любека Андрій Миколайович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «ГРАНУЛЮВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РІДКИХ СИСТЕМ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ»

Аспірант: Любека А.М.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.

Дисертацію захищено 23 лютого 2021 р.

Дисертація спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – розроблення процесу та обладнання для одержання комплексних гранульованих екологічно безпечних гуміново-органо-мінеральних добрив...

детальніше

к.т.н. Гробовенко Ярослав Віталійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану»

Аспірант: Гробовенко Я.В.

Науковий керівник: к.т.н., проф. Марчевський В. М.

Дисертацію захищено 17 грудня 2019 р.

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливого науково-технічного завдання – підвищення ефективності процесу сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану у вихровому потоці теплоносія...

детальніше

к.т.н. Гайдай Сергій Сергійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Гідродинаміка у грануляторах із псевдозрідженим шаром при одержанні органо-мінеральних добрив»

Аспірант: Гайдай С.С.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.

Дисертацію захищено 27 грудня 2018 р.

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – підвищення ефективності процесу одержання інноваційних гранульованих органо-мінеральних добрив...

детальніше

к.т.н. Швед Дмитро Миколайович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «ПРОЦЕС ЕКСТРУЗІЇ ПОЛІМЕРІВ НА КАСКАДНОМУ ДИСКОВО-ШЕСТЕРЕННОМУ ЕКСТРУДЕРІ»

Аспірант: Швед Д.М.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.

Дисертацію захищено 16 травня 2017 р.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ресурсоенергоощадного процесу каскадної дисково-шестеренної екструзії полімерів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 0...

детальніше

к.т.н. Новохат Олег Анатолійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «ПРОЦЕС СУШІННЯ ФЛЮТИНГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГІЇ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ»

Аспірант: Новохат О.А.

Науковий керівник: к.т.н., проф. Марчевський В. М.

Дисертацію захищено 27 грудня 2016 р.

Дисертаційна робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі – підвищення ефективності процесу сушіння флютингу шляхом застосування ІЧ випромінювання...

детальніше

к.т.н. Гулієнко Сергій Валерійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ РУЛОНОВАНИХ МЕМБРАННИХ МОДУЛІВ»

Аспірант: Гулієнко С.В.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.

Дисертацію захищено 25 жовтня 2016 р.

Дисертація присвячена дослідженням закономірностей процесу масообміну при видаленні осаду з робочої поверхні мембран, утвореного внаслідок концентраційної поляризації, та розроблення ефективного процесу регенерації РММ...

детальніше