Категорії Викладацький склад

Гайдай Сергій Сергійович

Асистент. На кафедрі працює із 2014 р. Сфера наукових інтересів: процес гранулоутворення гуміново-органомінеральних добрив, що містять компоненти органічного походження при застосуванні техніки псевдозрідження.

Має 1 монографію, 5 статей у фахових виданнях, 12 патентів на корисну модель, 15 тез доповідей на міжнародних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених.

Читає дисципліни: Процеси та апарати хімічних виробництв: теплові, гідромеханічні, масообмінні...

детальніше

Сачок Роман Володимирович

Старший викладач.

На кафедрі з 2001 р.

Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін:

Інформатика,

Числові методи аналізу,

Комп’ютерне моделювання обладнання хімічних виробництв

Сфера наукових інтересів – математичне моделювання процесу ,грануляції у псевдозрідженому шарі гуміново-мінеральних добрив.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив”

Автор 30 публікацій,  6 методичних вказівок...

детальніше

Гулієнко Сергій Валерійович

Старший викладач.

На кафедрі з 2009 р.

Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін:

Мембранне обладнання біохімічних виробництв,

Машини хімічних виробництв,

Апарати хімічних виробництв,

Розрахунок і конструювання типового устаткування обладнання хімічних виробництв.

Сфера наукових інтересів – процеси мембранного очищення води, теплообмін в каналах малих розмірів, дослідження теплофізичних властивостей теплоносіїв.

Автор понад 60 пуб...

детальніше

Двойнос Ярослав Григорович

Двойнос Ярослав Григорович, старший викладач, к.т.н., – викладає дисципліни комп’ютерне проектування (5 курс SolidWorks), технологія виготовлення машин та апаратів хімічних виробництв (розділ дипломного проекта кваліфікаційного рівня «спеціаліст»), обладнання переробки полімерів (5 курс), холодильна техніка (помірний холод 4 курс), обладнання глибокого охолодження (5 курс), та ін.

Тривалий час працював на посадах головного технолога та начальника виробництва підприємств переробки полімерни...

детальніше

Новохат Олег Анатолійович

Старший викладач.

На кафедрі з 2008 р.
Веде лабораторні і практичні заняття.
Сфера наукових інтересів – процес сушіння паперу із використанням енергії випромінювання.
Автор 13 публікацій і 1 патенту на корисну модель.
Переможець Міжнародного студентського конкурсу дипломних робіт «Золотий каштан».

Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/noa12

Наукові праці:

1. Патенти:

детальніше

Гробовенко Ярослав Віталійович

Асистент

На кафедрі з 2013 р.

Веде комп’ютерні практикуми, лабораторні і практичні заняття з дисциплін:

  • Процеси та апарати хімічних виробництв
  • Інформатика
  • Методи комп’ютерного розрахунку ОЦПВ
  • Математичні методи аналізу
  • Комп’ютерне проектування хімічних виробництв

Автор 12 публікацій і 5 патентів на корисну модель.

Посилання на персональну веб-сторінку викладача: intellect.ci.kpi.ua/profile/gyv30

детальніше

Корінчук Дмитро Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент.

З відзнакою закінчив кафедру в 2002 році. Закінчив аспірантуру в 2005 році. Науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України. Автор 15 наукових публікацій, в тому числі монографії. Працює на кафедри з 2006 р.

Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/kdm30

детальніше

Дахненко Валерій Леонідович

Кандидат технічних наук, доцент

Закінчив механічний факультет УІІВГ у 1983 році.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Процеси та апарати хімічної технології» (1994).
Автор 86 публікацій, з них 44 винаходив, а також 8 навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси торкаються проблем розділення середовищ із використанням магнітних та електричних силових полів.

Посилання на персональну веб-сторінку викладача: intellect.ci.kpi...

детальніше

Швед Микола Петрович

Кандидат технічних наук, доцент.

На кафедрі з 1975 р.
Веде дисципліни:

  • Процеси і апарати хімічних виробництв
  • Обладнання переробки полімерних матеріалів

Сфера наукових інтересів – обладнання та технологія переробки полімерних матеріалів.
Автор понад 70 наукових праць та 20 авторських свідоцтв.

Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/hmp3

детальніше

Семінський Олександр Олегович

Кандидат технічних наук, доцент.
Випускник кафедри 2002 року. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію. Спеціаліст в галузі комп’ютерного моделювання процесів хімічних виробництв. Автор 25 наукових праць та патентів.

Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/soo136

детальніше