Категорії Анотації до поточних дисертацій аспірантів та здобувачів PhD

БИШКО МИКИТА АНДРІЙОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Підвищення ефективності процесу суспендування в пульсуючих потоках

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Семінський О.О.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема: Підвищення ефективності процесів перенесення у текучих середовищах

Метою роботи є підвищення ефективності процесу супендування крохмального гідроколоїду з розробкою промислового обладнання...

детальніше

КОСЕНКО ВОЛОДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Емульгування високомолекулярних сполук у воді з використанням роторно-пульсаційних апаратів

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н., доцент Семінський О.О.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Робота виконана до наукової школи кафедри: «Прикладні дослідження в області тепло-масообміну, спрямовані на створення нової техніки і ефективних технологій, та впровадження їх у виробництво» також робота відповідає до напрямку дослідження наукового керівника: «Підвищення ефективності процесів перенесення у тек...

детальніше

ПІНЧУК АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Аспірант 1 року навчання.

Тема дисертації: Процес віброекструзії фібробетонних виробів.

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Андреєв І. А.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ.

Пошукова тема «Удосконалення процесу перемішування суміші і орієнтування дисперсної арматури при віброекструзії фібробетонних виробів». Державний реєстраційний номер: 0120U100623.

Метою роботи є підвищення ефективності віброекструзії фібробетонних виробів...

детальніше

Подиман Григорій Сергійович

Аспірант 4 року навчання.

Тема дисертації: Процес калібрування труб з термопластів

Керівник старший викладач кафедри МАХНВ, к.т.н. Двойнос Я.Г.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема: Процес нестаціонарного теплообміну зі зміною агрегатного стану аморфних речовин (Державний обліковий номер: 0220U100102)

Метою роботи є підвищення ефективності процесів теплообміну в калібраторі  при отримані гладких труб із заданими властивостями та створення алгоритму розрахунку дл...

детальніше

Телестакова Вікторія Вікторівна

Аспірантка 3 року навчання.

Сучасною проблемою є незадоволений попит ринку на екологічно чисте пакування, яке дозволе продовжити термін зберігання продуктів.

Тому дослідження процесів виготовлення нових матеріалів для таких пакувань є актуальним.

Мета досліджень: отримання кінетичних закономірностей основних процесів і технологічних параметрів, необхідних для проектування відповідного обладнання.

За результатами роботи опубліков...

детальніше

КУШНІРУК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Аспірант 1 року навчання.

Тема дисертації: Процес сушіння цеоліту

Керівник доцент кафедри МАХНВ, Новохат О.А.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Метою роботи є визначення кінетичних закономірностей і основних параметрів процесу сушіння цеоліту та конструювання сушильного обладнання.

За результатами роботи опубліковано 2 тези доповіді.

детальніше

МЕТЛІНА МАРИНА СЕРГІЇВНА

Аспірантка 2 року навчання.

Тема дисертації: Підвищення ефективності баромембранних процесів

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Гулієнко С.В.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема: Підвищення ефективності баромембранних процесів (Державний реєстраційний номер: 0120U101185)

Метою роботи є встановлення закономірностей процесів перенесення маси при баромембранних процесах, утворенні забруднень на поверхні мембран, а також в процесі регенерації забруднених мембранних модулів...

детальніше

ГОЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Ізотермічна масова кристалізація органо-мінеральних комплексів

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Степанюк А.Р.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема №ІХФ–1–2020, Процеси в дисперсних системах при створенні органо-мінеральних добрив

Метою роботи є підвищення ефективності гранулоутворення при створенні органо-мінеральних добрив у апараті псевдозріженого шару...

детальніше

КИЧАК РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ

Аспірант 3 року навчання.

Тема дисертації: Розділення неоднорідних багатокомпонентних полідисперсних викидів при виробництві органо–мінеральних добрив

Керівник доцент кафедри МАХНВ, к.т.н. Степанюк А.Р.

Дисертація виконується за науковою тематикою кафедри МАХНВ

Пошукова тема №ІХФ–1–2020, Процеси в дисперсних системах при створенні органо-мінеральних добрив

Метою роботи є підвищення ефективності процесу комплексної очистки газових викидів від полідисперсних твер...

детальніше