Установка виробництва ітакової кислоти з розробкою ферментера, вакуумного апарату та центрифуги

У дипломному проекті на тему «Установка виробництва ітакової кислоти з розробкою ферментера, вакуумного апарату та центрифуги» було модернізовано технологічну схему шляхом заміни перемішуючого пристрою ферментера на
розроблену конструкцію турбінної мішалки, що покращило енергоефективність виробництва.

Пристрій для розсвердлювання отворів, складальне креслення

А1_ПриспособаV13

Спроектовано такі апарати: ферментер для отримання розчину ітакової кислоти, вакуумний випарний апарат для збільшення концентрації розчину кислоти та центрифугу для виділення кристалів продукту із суспензії.
Для зазначених апаратів здійснено параметричні розрахунки, а також конструктивні розрахунки основних механічно навантажених елементів на міцність. Конструкції ферментера, вакуумного випарного апарату та центрифуги
обрано за результатами патентних досліджень, проведених з ретроспективою 2 роки.

Ферментер, складальне креслення

ферментерррА0

Економічний ефект від проведеної модернізації склав 70691 гривень. В даному проекті розроблений технологічний процес виготовлення кільця муфти та спроектовано пристрій для свердління отворів в ньому.

Розроблено схему автоматизації процесу випарювання установки виробництва ітакової кислоти, що дозволяє покращити якість продукції та підвищити безпеку експлуатації установки. Розроблені складальні креслення ферментера, вакуумного випарного апарату, центрифуги та ротора, та складені специфікації до них.

Центрифуга, складальне креслення

ЦентрифугаА2х3

Результати роботи можуть бути використані з навчальною метою на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв. Пояснювальна записка та розрахунки були виконані за допомогою програмного пакету Microsoft Office. Креслення були зроблені із застосуванням програми КОМПАС-3DV14.

За результатами роботи подано заявку на деклараційний патент України на корисну модель № u201510615 та опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських конференціях. Суть патенту полягає в тому, що турбінна мішалка, яка кріпиться на вертикальному валу, має шість криволінійних лопатей, кожна з яких має форму циліндричної поверхні утвореної прямою твірною та напрямною у вигляді дуги кола, що відповідає куту 120°, при чому твірна направлена паралельно площині обертання мішалки. Технічний результат – інтенсифікація процесу розчинення газу, збільшення ефективності перемішування, зменшення кавітації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *