Силабуси навчальних дисциплін PhD на 2020/2021 н.р.

Пропонуємо для ознайомлення силабуси навчальних дисциплін PhD на 2020/2021 навчальний рік нашої кафедри:

№ п/пНазва силабусуПосилання
1Філософські засади наукової діяльності-1_ Науковий світогляд та етична культура науковця_ Силабус_Завантажити
2Філософські засади наукової діяльності-2_
Філософська гносеологія та епістемологія_ Силабус_
Завантажити
3Іноземна мова для наукової діяльності – Іноземна
мова для наукових досліджень_ Навчальна
програма
Завантажити
4Іноземна мова для наукової діяльності – Іноземна
мова для наукових досліджень_ Силабус_
Завантажити
5Іноземна мова для наукової діяльності -2 Іноземна
мова наукової комунікації_ Силабус_
Завантажити
6Методологія наукових досліджень_ Навчальна
програма ІХФ+ВПІ
Завантажити
7Методологія наукових досліджень_ Силабус ІХФ+ВПІ Завантажити
8Методологія наукових досліджень_ Навчальна
програма ФБТ
Завантажити
9Моделювання стану суцільного середовища_
Навчальна програма
Завантажити
10Моделювання стану суцільного середовища_
Силабус
Завантажити
11Перспективні напрями розвітку енерго- та ресурсо-
ефективних процесів, обладнання та технологій
Силабус ІХФ+ВПІ
Завантажити
12Перспективні напрями розвітку енерго- та ресурсо-
ефективних процесів, обладнання та технологій
Навчальна програма ФБТ
Завантажити
13Перспективні напрями розвітку енерго- та ресурсо-
ефективних процесів, обладнання та технологій
Силабус ФБТ
Завантажити
14Організація науково-інноваційної діяльності
Навчальна програма ІХФ+ВПІ
Завантажити
15Організація науково-інноваційної діяльності
Силабус ІХФ+ВПІ
Завантажити
16Організація науково-інноваційної діяльності
Силабус ФБТ
Завантажити
17Педагогічна практика Силабус Завантажити
18Комп’ютерно-інтегровані технології проектування
сучасного обладнання Силабус
Завантажити
19Інтенсифікація гідродинамічних процесів
Навчальна програма
Завантажити
20Інтенсифікація гідродинамічних процесів Силабус Завантажити
21Інноваційна практика інжинірингу_ Силабус Завантажити
22Механіка робочого середовища і процесів_
Навчальна програма
Завантажити
23Механіка робочого середовища і процесів_
Силабус
Завантажити
24Теорія пізнання та способи обробки інформації_
Навчальна програма
Завантажити
25Теорія пізнання та способи обробки інформації_
Силабус
Завантажити
26Комп’ютерне моделювання процесів
фармацевтичного та біотехнологічного
виробництва Силабус
Завантажити
27Теоретичні засади проєктування обладнання для
виробництва вакцин_ Силабус
Завантажити