Силабуси навчальних дисциплін магістрів на 2021/2022 н.р.

________________________Назва _________________________Завантажити
Степанюк А. Р.
1.Комп’ютерно-інтегровані технології моделювання процесів та обладнання синтезу і переробки високомолекулярних сполук Завантажити
2.Інноваційні технології глибокої переробки органічних матеріалів Завантажити
3.Комп’ютерно-інтегровані технології моделювання процесів та обладнання синтезу і переробки високомолекулярних сполук (Заочна форма)Завантажити
4.Інноваційні технології глибокої переробки органічних матеріалів (Заочна форма)
Завантажити 
Гулієнко С. В.
1.Наукова робота за темою магістерської
дисертації-1. Основи наукових
досліджень
Завантажити 
2. Наукова робота за темою магістерської
Дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. (ОНП)
Завантажити 
3. Наукова робота за темою магістерської
Дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації. (ОПП)
Завантажити 
4.Моделювання процесів синтезу та розділення Завантажити 
Зубрій О. Г.
1.Конструкторське проектування обладнання Завантажити 
2.Конструкторське проектування обладнання. Курсовий проектЗавантажити
Сачок Р. В.
1.Практика Завантажити
__________________________________________________________
Силабуси навчальних програми підготовки магістрів

http://ci.kpi.ua/METODA/Silabus/Syllabus_133_Magistr_MAXNV.zip
Завантажити