Рябцев Генадій Леонідович

Доктор технічних наук, доцент.

На кафедрі з 1994 р.

Веде дисципліни:

  • Процеси та апарати целюлозно-паперового виробництва
  • Типові технічні об’єкти хімічних виробництв
  • Обладнання біохімічних виробництв
  • Обладнання для очищення води
  • Мембранні процеси та апарати

Сфера наукових інтересів – мембранні процеси розділення рідких систем; нетрадиційні види палива; процеси перероблення нафти й газу; ринки нафти, газу й продуктів їхньої переробки; державне регулювання ринків інфраструктурних товарів.

Автор понад 1500 публікацій у наукових виданнях і ЗМІ. З них 1 монографія, 3 навчальні посібники, 2 довідники, 27 патентів.
Державний службовець 6 рангу, лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених 2002-2004 р.
Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/rgl