Модернізація черв’ячного екструдера в лінії виробництва профільно-погонажних виробів

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему «Модернізація черв’ячного екструдера в лінії виробництва профільно-погонажних виробів», проведено модернізацію черв’ячного екструдера, за рахунок встановлення шестеренчастого насоса. Проведена модернізація призвела до збільшення об’ємної продуктивності черв’ячного екструдера шляхом зменшення пульсації тиску в каналі екструдера.

Шнек

Шнек

В дипломному проекті проведено опис лінії екструзії та розроблено черв’ячний екструдер. Надано технічні характеристики та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції.

Лінія виробництва профільно-погонних виробів, складальне креслення

Liniya_Virobnitstva_A2kh4 (1)

Виконано парметричний і конструктивний розрахунок апарата, а також обрано компоненти
лінії ектрузії. Розрахунки на міцність виконані згідно діючих державних та галузевих стандартів. Розроблено комп’ютерну програму для параметичного розрахунку екструдера та гідравлічного опору формуючої головки.

Черв’ячний екструдер, складальне креслення

Екструдер

У повному обсязі розроблено рекомендації, щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено аналіз щодо шкідливих і небезпечних факторів та їх попередження. В проекті наведено рекомендації щодо монтажу та експлуатації даних апаратів. Виконано розділ в якому описано технологію та проведено розрахунки технологічних режимів виготовлення фланця і
сконструйовано кондуктор для свердління отворів в ньому.

Головка формуюча, складальне крслення

ГФ

Розроблено систему автоматичного контролю та регулювання параметрів системи, з метою покращення умов надійного та зручного керування роботою установки. Також, економічно обґрунтувано модернізацію черв’ячного екструдера в результаті якого визначено, що економічний ефект від модернізації становить 289932,6 грн/рік.

Схема автоматизації чер’ячного екструдера

Auto

Графічна частина проекту включає креслення: лінія виробництва – А2х4, схема автоматичного керування – А1, черв’ячний екструдер – А2х4, пристрій для розсвердлювання отворів – А1, головка формуюча – А1, шестеренчастий насос – А1, візок шестеренчастого насоса – А1, корпус – А2, шнек – А2, фланець – А3.

Насос шестеренний, складальне креслення

НШ

До складальних креслень складено специфікації. Креслення та специфікації виконані за допомогою програми «KOMPAS-3D V15», та відповідають вимогам ЄСКД.

За результатами роботи подано заявку на одержання патенту України №u 2015 10459 на корисну модель. В основу патенту покладено модернізацію шнека екструдера, який виконано розбірним із стрижня, насадок та наконечника, який стягує насадки без можливості обертання.

Опубліковано дві тези доповідей на XV та XVI всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *