Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника

В дипломному проекті на тему «Модернізація установки газофракціювання з розробкою абсорбера, конденсатора та теплообмінника», були розроблені: абсорбційна колона для очищення нестабільного бензину від шламів в схемі газофракціювання, конденсатор, та повітряний холодильник для охолодження конденсату нестабільного бензину.

Технологічна схема газофракціювання

Технологічна схема  газофракціонування (А1)

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить опис технологічної схеми установки газофракціювання, технічні характеристики основних апаратів установки та вибір і описання конструкції апаратів.

Кондуктор портальний, складальне креслення

Кондуктор (А1) Техмаш

Для обґрунтованого вибору конструкції проведений патентний пошук та порівняння обраних конструкцій з аналогами. Виконано розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність
конструкцій вибраних апаратів, а саме параметричний, конструктивний, гідравлічний, розрахунки на міцність і надійність елементів конструкцій цих апаратів.

Конденсатор, складальне креслення

Конденсатор (а1)

Графічна частина проекту містить, шість креслень формату А1, чотири креслення А2: технологічну схему установки газофракціювання, схему автоматизації, креслення кондуктора, складальні креслення абсорбера, конденсатора, повітряного холодильника та креслення складальних одиниць та деталей.

Холодильник повітряний, складальне креслення

Повітряний холодильник (А1)

До складальних креслень складені специфікації. Проведено техніко – економічне обґрунтування модернізанії, наведені рекомендації щодо монтажу та експлуатації, розроблених апаратів і рівень
стандартизації та уніфікації.

Трубна решітка

Трубна решітка конденсатора (А2) Техмаш

За результатами роботи подано заявку на патент України на корисну модель та опубліковано дві тези доповідей на конференціях. Модернізація спрямована на підвищення ефективності процесу теплопередачі та зменшенням розміру «мертвих зон» за рахунок встановленняу трубний простір овальних трубок замість круглих.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *