Модернізація лінії виробництва харчових дріжджів з розробкою ферментера, сепаратора та сушарки

У дипломному проекті на тему «Модернізація лінії виробництва харчових дріжджів з розробкою ферментера, сепаратора та сушарки» було модернізовано перемішуючий пристрій ферментера, що покращило рівень гомогенізації виробництва.

Сепаратор, складальне креслення

Сепаратор  29.01 А1

Для зазначених апаратів здійснено параметричні та конструктивні розрахунки, а також розрахунки основних вузлів і елементів на міцність: розрахунок корпуса, розрахунок днища, вала на міцність, жорсткість та вібростійкість та товщини стінок. Конструкцію ферментера, сепаратора та сушарки обрано за результатами патентних досліджень, проведених з ретроспективою 2 років. Обрані конструкції ферментера, сепаратора та сушарки відповідають вимогам безпеки праці та промислової санітарії. Економічний ефект від проведеної модернізації склав близько 294 тисяч гривень. В даному проекті представлений технологічний порядок та основні етапи розробки технологічного процесу виготовлення деталі – втулки конусної та спроектовано пристрій для свердління отворів в ній – кондуктора.

Сушарка розпилювальна, складальне креслення

Сушарка 2.02 А1

Розроблено систему автоматичного регулювання параметрів технологічного процесу виробництва харчових дріжджів, що дозволяє покращити якість продукції та підвищити безпеку експлуатації установки.

Ферментер, складальне креслення

ФЕРМЕНТЁР СБ 2.02 А1х2(1)

Розроблені складальні креслення ферментера, сепаратора та сушарки та їх основник елементів.
Результати роботи можуть бути використані з навчальною метою на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв. Пояснювальна записка та розрахунки були виконані за допомогою програмного пакету MicrosoftOffice, MathCad та QBasic.
Креслення були зроблені із застосуванням програми КОМПАС-3DV15.

Мішалка лопатевого типу із валом

Мешалка 28.01 А2

За результатами роботи отримано деклараційний патент України на корисну модель № 106161 UA та опубліковано дві тези доповідей на Всеукраїнських конференціях. Суть патенту полягає в тому, що на лопаті перемішуючого пристрою встановлено зверху та знизу додаткові пластини під кутом відмінним від 180 градусів по відношенню до площини лопаті. Це дає змогу збільшити турбулізація потоку за рахунок розбиття потоку на меньші потоки, що призводить до збільшення інтенсивності тепломасообміну та кращої гомогенізації середовища.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *