Модернізація лінії виробництва оцтової кислоти з розробкою ректифікаційної колони, парогенератора і дефлегматора

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему «Модернізація лінії виробництва оцтової кислоти з розробкою ректифікаційної колони, парогенератора і дефлегматора», проведено модернізацію лінії виробництва оцтової кислоти, за рахунок зміни конструкції ректифікаційної колони. Проведена модернізація призвела до підвищення інтенсифікації процесу масообмінну.

Складальне креслення парогенератора

Парогенератор

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу лінії виробництва оцтової кислоти та розроблено такі апарати: ректифікаційна колона, парогенератор і дефлегматор. Для цих апаратів надані технічні характеристики та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій. Виконано тепловий та гідравлічний розрахунок, конструктивний розрахунок (визначено товщину стінки циліндричної обичайки та кришки, розраховано діаметри штуцерів), також було підібрано відповідні опори.

Технологічна схема виробництва оцтової кислоти

технологічна схема

У повному обсязі розроблено рекомендації щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено аналіз щодо шкідливих і небезпечних факторів та їх попередження. В проекті наведено рекомендації щодо монтажу та експлуатації даних апаратів. Виконано розділ в якому описано технологію та проведено розрахунки технологічних режимів виготовлення ковпачка і сконструйовано штамп для його витяжки.

Складальне креслення ректифікаційної колони

kolona

Розроблено систему автоматичного контролю та регулювання параметрів системи, з метою покращення умов надійного та зручного керування роботою установки. Також, економічно обґрунтувано модернізацію конструкції ректифікаційної колони в результаті якї визначено, що економічний ефект від модернізації становить 27615,15 грн/рік.

Складальне креслення дефлегматора

дефлегматор

Графічна частина проекту включає: технологічну схему – А1; креслення ректифікаційної колони – А0, парогенератора – А1, дефлегматора – А0, царги – А1; схему автоматичного керування – А2; штампу для витяжки ковпачка – А1; ковпачка – А3.

До складальних креслень складено специфікації.

За період виконання роботи подано заявку на корисну модель № u2015 08967 та опубліковано дві тези доповідей на всеукраїнських конференціях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *