Модернізація виробництва поліпропіленових розтрублених труб із розробкою черв’ячного екструдера

У дипломному проекті ОКР «спеціаліст» модернізовано черв’ячний екструдер ЧП 63×30 для виробництва поліпропіленових розтрублених труб.

Модернізація полягає у новій, обгрунтованій розрахунком геометрії черв’яка, що дозволило збільшити продуктивність екструдера, та всієї лінії. Відповідно до нової продуктивності зконструйовано нову формуючу головку та модернізовано
розтрублюючий пристрій. Технічне рішення по модернізації розтрублюючого пристрою є новим, що підтверджено патентом України на корисну модель.

Інструмент для розтрублення труб, складальне креслення

Інструмент для розтрублення

Економічний ефект від модернізації екструдера за рахунок збільшення продуктивності складає 19207 грн/рік.
Проведено опис лінії, підібраний екструдер, головка та розтрублюючий пристрій, вибрано технічні характеристики, обгрунтовано обрані конструкції, проведено патентний пошук, розроблені заходи, щодо вимог охорони праці,
проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність апаратів, частина розрахунків виконана у вигляді програм з описом методик розрахунків, подано рекомендації з монтажу та експлуатації, визначено очікувані техніко-економічні показники, оцінено рівень стандартизації та уніфікації розроблюваних апаратів, проведено розробку технологічного процесу виготовлення деталі (проміжний дорн головки) та схеми автоматичного керування технологічним
процесом установки. Графічна частина складається з одинадцяти креслень в перерахунку на формат А1.

Плита осадочна

Плита осадочна _ ЛН41с.703541.106

Виконані креслення схеми лінії виробництва поліпропіленових труб, схема автоматичного керування, складальні креслення екструдера, головки та пристрою розтрублюючого. До складальних креслень складено специфікації.
За результатами роботи отримано деклараційний патент України на корисну модель розтрублюючого пристрою та опубліковано дві тези доповідей на Всеукраїнських конференціях.

Черв’як, складальне креслення

Червяк

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *