Двойнос Ярослав Григорович

Двойнос Ярослав Григорович, старший викладач, к.т.н., – викладає дисципліни комп’ютерне проектування (5 курс SolidWorks), технологія виготовлення машин та апаратів хімічних виробництв (розділ дипломного проекта кваліфікаційного рівня «спеціаліст»), обладнання переробки полімерів (5 курс), холодильна техніка (помірний холод 4 курс), обладнання глибокого охолодження (5 курс), та ін.

Тривалий час працював на посадах головного технолога та начальника виробництва підприємств переробки полімерних матеріалів, та у КБ підприємств полімерного машинобудування: ТОВ «АТЕМ», м. Київ; ТОВ «Гейзер», м. Київ; ТОВ «РИФ», м. Харків; ТОВ «Стройполімер», м. Москва РФ; ТОВ «Кіберпласт Україна», м. Кременчук; ТОВ «Електрон Плюс», м. Тол`яті, РФ; ПП «Граал», м. Київ; ТОВ «УБТ», м. Київ.

Напрямки наукової діяльності: холодильна техніка, обладнання переробки полімерних матеріалів, модернізація підприємств виробництва біоетанола, карбаміда.

Статті у фахових виданнях – 14, патенти – 5, тех. Доповідей на конференціях – 26. 

Посилання на персональну веб-сторінку викладача: intellect.ci.kpi.ua/profile/dyg1

Наукові роботи викладача:

  1. Статті у фахових журналах: