Гробовенко Ярослав Віталійович

Асистент

На кафедрі з 2013 р.

Веде комп’ютерні практикуми, лабораторні і практичні заняття з дисциплін:

  • Процеси та апарати хімічних виробництв
  • Інформатика
  • Методи комп’ютерного розрахунку ОЦПВ
  • Математичні методи аналізу
  • Комп’ютерне проектування хімічних виробництв

Автор 12 публікацій і 5 патентів на корисну модель.

Посилання на персональну веб-сторінку викладача: intellect.ci.kpi.ua/profile/gyv30