Гайдай Сергій Сергійович

Асистент. На кафедрі працює із 2014 р. Сфера наукових інтересів: процес гранулоутворення гуміново-органомінеральних добрив, що містять компоненти органічного походження при застосуванні техніки псевдозрідження.

Має 1 монографію, 5 статей у фахових виданнях, 12 патентів на корисну модель, 15 тез доповідей на міжнародних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених.

Читає дисципліни: Процеси та апарати хімічних виробництв: теплові, гідромеханічні, масообмінні.

Посилання на персональну веб-сторінку викладача: intellect.ci.kpi.ua/profile/gss20