Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Вступ на 5 курс (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 2 липня по 3 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи 3 2 липня по 3 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня, другий етап – з 4 серпня по 10 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Які необхідно здавати вступні випробування?

 • Фахове випробування
 • Іноземна мова*
 • Додаткове фахове випробування (для вступників з інших спеціальностей)
 • * Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Галузь знань: механічна інженерія (код 13).

Спеціальність: галузеве машинобудування (код 133).

Спеціалізації:

 • Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв – детальніше про спеціалізацію;
 • Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва (ЄДИНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НА ВСЮ УКРАЇНУ) – детальніше про спеціалізацію.

Етапи вступної кампанії

 1. 2 липня-3 серпня 2018 р. – прийом документів (подання заяв)
 2. 7-14 липня та 4-10 серпня 2018 р. – вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)
 3. 13 серпня 2018 р. – оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 4. 21 серпня 2018 р. – зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору за державним замовленням

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії
 • Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Розрахунок рейтингу

Інтегральний рейтинг вступників розраховується за формулою:

RI = RA + 2Ф + І

де RA – академічний рейтинг студента;

Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;

І – чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

Чисельні еквіваленти оцінок визначаються за наступною шкалою:

 • A – 5 балів;
 • B – 4,5 балів;
 • C – 4 бали;
 • D – 3,5 балів;
 • E – 3 бали;
 • F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.
 • Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника:

RA = RA + RT

де RA – академічна складова;

RT – складова творчих досягнень.

Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у літерному або чисельному еквіваленті згідно наведеної вище шкали. За наявності і літерного і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається за формулою:

RТ = Σ ri*ni

де ri – ранг творчого досягнення;

ni – кількість i-тих творчих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень

 1. Університетський. Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. r1 = 0,5
 2. Всеукраїнський. Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. r2 = 1
 3. Міжнародний. Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. r3 = 2

Примітки. 1. Враховуються лише друковані праці;

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт ri поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань:

Назва Посилання
Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра по спеціальності – 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації: “Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва” та “Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв”

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності – 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізації: “Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва” та “Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв”

Завантажити

Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра

Завантажити

Розклад роботи приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (може уточнюватись):

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ВСТУПНИКОВІ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО У 2018 РОЦІ?

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Питання для ПАХТ (магістри) 2018 без задач

Графік вступних випробувань на програми підготовки магістрів (2018 р.)

Графік проведення вступних випробувань з іноземної мови у липні 2018 р. (магістратура)

Положення про вступні випробування

Положення про апеляції

Для 1 курсу