Вступ на 5 курс (магістратура)

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи з 1 липня до 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи 3 1 липня по 2 серпня та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня) та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Які необхідно здавати вступні випробування?

 • Фахове випробування
 • Іноземна мова*
 • Додаткове фахове випробування (для вступників з інших спеціальностей)
 • * Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Галузь знань: механічна інженерія (код 13).

Спеціальність: галузеве машинобудування (код 133).

Освітня програма підготовки магістра: Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв

Етапи вступної кампанії

 1. 1 липня-2 серпня 2019 р. – прийом документів (подання заяв)
 2. 5-9 липня та 5-9 серпня 2019 р. – вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)
 3. 11 серпня 2019 р. – оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 4. 15 серпня 2019 р. – зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору за державним замовленням

Перелік документів для вступу:

 1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 2. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 3. диплом бакалавра (оригінал та копії)
 4. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 5. творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 6. кольорова фотографія 3х4 см – 6 шт
 7. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Розрахунок рейтингу

Інтегральний рейтинг вступників розраховується за формулою:

RI = RA + 2Ф + І

де RA – академічний рейтинг студента;

Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;

І – чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

Чисельні еквіваленти оцінок визначаються за наступною шкалою:

 • A – 5 балів;
 • B – 4,5 балів;
 • C – 4 бали;
 • D – 3,5 балів;
 • E – 3 бали;
 • F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.
 • Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника:

RA = RA + RT

де RA – академічна складова;

RT – складова творчих досягнень.

Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у літерному або чисельному еквіваленті згідно наведеної вище шкали. За наявності і літерного і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається за формулою:

RТ = Σ ri*ni

де ri – ранг творчого досягнення;

ni – кількість i-тих творчих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень

 1. Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності.
 2. Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у
  всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2019».
 3. Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2019».

Примітки. 1. Враховуються лише друковані праці;

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт ri поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра.

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань:

Назва Посилання
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв” за спеціальністю – 133 “Галузеве машинобудування”

Завантажити

Програма додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв” за спеціальністю – 133 “Галузеве машинобудування”

Завантажити

Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра

Завантажити

Розклад роботи приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (може уточнюватись):

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ВСТУПНИКОВІ ДО КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО У 2019 РОЦІ?

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Питання для ПАХТ (магістри) 2019 без задач

Графік вступних випробувань на програми підготовки магістрів (2019 р.)

Графік проведення вступних випробувань з іноземної мови у липні 2019 р. (магістратура)

Положення про вступні випробування

Положення про апеляції

Для 1 курсу