Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

10 переваг навчання саме у нас:


90-річний досвід підготовки фахівців найвищого рівня

Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

Високий рівень підготовки фахівців

Можливість навчатися за кошти державного бюджету і отримувати стипендію 1400-2500 грн/міс

Забезпечення місцем проживання на термін навчання всіх іногородніх студентів

Стажування у кращих університетах та на провідних підприємствах світу

Безкоштовне відвідування тренувань в університетському спотривному комплексі

Можливість оздоровлення на базах університету біля моря або в горах

Можливість отримати другу вищу освіту або звання офіцера ЗСУ без відриву від навчання

Підготовка до вступу і сертифікації ЗНО

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Категорії Бакалаври

Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» «Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти» розроблено горизонтальний кожухотрубний теплообмінник для нагрівання суміші вода-етанова кислота.

Проведено модернізацію теплообмінника, що дозволило підвищіти коефіцієнт теплопередачі.

Технологічна схема

tekhskhema

Для виконання поставленого завдання проведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, для обґрунтов...

детальніше

Модернізація випарного апарату виготовлення щавлевої кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на тему «Модернізація випарного апарату вiддiленявиготовлення щавлевої кислоти» проведено модернізацію установки випарювання щавлевої кислоти за рахунок вдосконалення конструкції випарного апарату з низхідною плівкою рідини. Проведена модернізація призвела до підвищення інтенсифікації процесу.

Технологічна схема

Тех схема

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу випарювання щавлевої кислот...

детальніше

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди

УДК 676.024.741

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник  В.Л. Дахненко – К., 2016. –  153 с.: іл. Викон. – Є.А. Телестаков – Бібліогр.: 101 с.

Технологічна схема

04упаривания послеспиртовой барды

Дипломний проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, восьми розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Загальний обсяг роботи становить 153 с. основного тексту, 26 рисунків, 7 таблиць і 4 додатка...

детальніше

Модернізація абсорбера для виробництва етилового спирту

УДК 663.53

Модернізація абсорбера виробництва етилового спирту: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник Я. Г.Двойнос –К., 2016. – 113 с.: Викон. – М.М. Манастирний – Бібліогр.: 79 с.

Пояснювальна записка складається із вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань із 24 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 105 с. основного тексту, 20 рисунків, 9 таблиць і 4 додатків.

Технологічна схема

tech_chema

Метою проекту є моде...

детальніше

Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону

УДК 661.717.3

Дипломний проект бакалавра на тему «Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону»/НТУУ «КПІ»; Керівник А.Р. Степанюк. – К., 2016. – с 129.: іл. – Викон. Довгаль О.О. – Бібліогр.: с. 84.

Технологічна схема:

 Тех Схема

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновків і списку посилань з 19 найменувань. Загальний обсяг записки становить 129 сторінок основного тексту, 17 рисунків, 3 таблиць.

Складальне креслення ...

детальніше