Увага! Реєстрація на ЗНО триває до 19 березня 2018 року!

Навчаючись разом із нами, Вам необхідно вибрати наступні предмети ЗНО:

  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Що Вам дасть навчання в нас?

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу


Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Зарплати Наших Випускників

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Категорії Бакалаври

Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти

КРИШКА

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» «Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти» розроблено горизонтальний кожухотрубний теплообмінник для нагрівання суміші вода-етанова кислота.

Проведено модернізацію теплообмінника, що дозволило підвищіти коефіцієнт теплопередачі.

Технологічна схема

tekhskhema

Для виконання поставленого завдання проведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, для обґрунтов...

детальніше

Модернізація випарного апарату виготовлення щавлевої кислоти

11

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на тему «Модернізація випарного апарату вiддiленявиготовлення щавлевої кислоти» проведено модернізацію установки випарювання щавлевої кислоти за рахунок вдосконалення конструкції випарного апарату з низхідною плівкою рідини. Проведена модернізація призвела до підвищення інтенсифікації процесу.

Технологічна схема

Тех схема

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу випарювання щавлевої кислот...

детальніше

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди

03Камера гріюча

УДК 676.024.741

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник  В.Л. Дахненко – К., 2016. –  153 с.: іл. Викон. – Є.А. Телестаков – Бібліогр.: 101 с.

Технологічна схема

04упаривания послеспиртовой барды

Дипломний проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, восьми розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Загальний обсяг роботи становить 153 с. основного тексту, 26 рисунків, 7 таблиць і 4 додатка...

детальніше

Модернізація абсорбера для виробництва етилового спирту

ПАТЕНТ

УДК 663.53

Модернізація абсорбера виробництва етилового спирту: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник Я. Г.Двойнос –К., 2016. – 113 с.: Викон. – М.М. Манастирний – Бібліогр.: 79 с.

Пояснювальна записка складається із вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань із 24 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 105 с. основного тексту, 20 рисунків, 9 таблиць і 4 додатків.

Технологічна схема

tech_chema

Метою проекту є моде...

детальніше

Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону

СБ Царга

УДК 661.717.3

Дипломний проект бакалавра на тему «Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону»/НТУУ «КПІ»; Керівник А.Р. Степанюк. – К., 2016. – с 129.: іл. – Викон. Довгаль О.О. – Бібліогр.: с. 84.

Технологічна схема:

 Тех Схема

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновків і списку посилань з 19 найменувань. Загальний обсяг записки становить 129 сторінок основного тексту, 17 рисунків, 3 таблиць.

Складальне креслення ...

детальніше