Категорії Викладацький склад

Зайцев Сергій Володимирович

Старший викладач кафедри,

Посилання на персональну веб-сторінку: intellect.ci.kpi.ua/profile/zsv19

детальніше

Дуда Богдан Іванович

Доцент,
Посилання на персональну веб-сторінку викладача: intellect.kpi.ua/profile/dbi5

детальніше

Корнієнко Ярослав Микитович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, pаслужений працівник народної освіти України.

Заслужений працівник народної освіти України. Випускник кафедри 1972 року. Працював на посадах інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. В 1979 році захистив кандидатську, а в 2003 році захистив докторську дисертації. Протягом 13 років працював на керівних посадах в громадських студентських організаціях та ректораті університету. Працював на посаді доцента з 1981 року...

детальніше

Снєжкін Юрій Федорович

Член-кореспондент НАН України, професор.

Закінчив у 1971 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Машини та апарати хімічних виробництв”. В Інституті технічної теплофізики НАН України з 1971 р. Заступник директора з наукової роботи (1996 р.), завідувач відділом нестаціонарного тепломасообміну в процесах сушіння (1988 р.). Почесний професор Казахського інженерно-технологічного університету, академік Міжнародної академії холоду. Відомий вчений в галузі теплоенергетики, тепло- и масообміну теплофізичних процесів та енергозберігаючих технологій. Автор понад 365 наукових публікацій, з яких 5 монографій, понад 90 винаходів і патентів. Удостоєний звань “Винахідник СРСР” і “Кращий винахідник Національної академії наук України”...

детальніше

Рябцев Генадій Леонідович

Доктор технічних наук, доцент.

На кафедрі з 1994 р.

Веде дисципліни:

  • Процеси та апарати целюлозно-паперового виробництва
  • Типові технічні об’єкти хімічних виробництв
  • Обладнання біохімічних виробництв
  • Обладнання для очищення води
  • Мембранні процеси та апарати

Сфера наукових інтересів – мембранні процеси розділення рідких систем; нетрадиційні види палива; процеси перероблення нафти й газу; ринки нафти, газу й продуктів їхньої переробки; державне регулювання ринків інфраструктурних товарів...

детальніше