Daily Archives 10.02.2020

На кафедрі започатковано нову осітню програму

На кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв започатковано нову освітню програму “Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії”

Підвищення якості та рівня життя за рахунок впровадження новітніх технологій у виробництво продукції неможливе без висококваліфікованих фахівців широкого профілю саме в галузевому машинобудуванні.

Освітня програма адаптована для полегшеного сприйняття інформації шляхом викорис...

детальніше