Історія створення наукової школи “Тепло-масообмін в промисловому устаткуванні”

Уже через два роки після свого заснування (1928 р.) кафедра МАХВ робить перші кроки по створенню наукової школи теплообміну в однофазних та двофазних системах з дослідженням, розробкою та впровадженням відповідного обладнання. Так, під керівництвом професора В.Ю. Васильєва було сформовано великий науковий колектив, який займався шахтною справою. Багато в чому завдяки розробленим його співробітниками установок охолодження, осушення та кондиціювання стала можливою експлуатація глибинних шахт Донбасу. Ці роботи були продовжені в післявоєнні роки, коли завідувачем кафедри став професор, д.т.н. Чорнобильський Й.І.

Співробітниками кафедри спільно з працівниками АН УРСР та працівниками гірничої промисловості виконані розробки, присвячені охолодженню, осушенню та кондиціюванню повітря в глибинних шахтах. Результати узагальнені в 3-х публікаціях, серед яких слід відзначити Чорнобильського Й.І., Кремньова О.А., Чавдарова А.С. “Теплоиспользующие установки для кондиционирования воздуха”, АН УССР, 1958.

Але наукові інтереси проф. Чорнобильського Й.І. були значно ширші. Ще в 1938 р. він захистив дисертацію, тема якої була присвячена термокомпресійному випаровуванню, і на багато років наперед окреслив майбутній напрямок наукових досліджень для себе і своїх учнів.

Починаючи з 1947 року, з’являються перші публікації в цій області: тепловіддача при кипінні (1947), тепловіддача через ребристу поверхню (1948р.) конденсація пари в горизонтальних трубах (співавтор Городинська С.А., 1954, 1950), тепловіддача до киплячих розчинів в вертикальних контурах та трубах (співавтори Ладієв Р.Я., 1955р, Бондар А.Г.,1956 р.), дослідження тепловіддачі при кипінні фреону-12 в великому об’ємі (Ратіані В.В., 1955), при кипінні бінарних сумішей (співавтор Лукач Ю. Ю.), при кризі кипіння (співавтор Паліщев М.І., 1962, 1963) при тепловіддачі при кипінні (співавтор Сидоренко С.В.,1968, 1970, 1958р.).

Науковий напрямок теплообміну в однофазних та двофазних системах став базовим при створенні нових наукових напрямків наукової роботи кафедри: плівкові процеси та апарати, створення обладнання для отримання та переробки полімерів, інтенсифікація процесів сушіння та грануляції та ін. Результати робіт узагальнені в створеному вченими кафедри підручнику “Машины и аппараты химических производств”, який мав три видання. Під керівництвом Й.І. Чорнобильського в період з 1945 по 1973 захистили кваліфікаційні роботи 25 кандидатів і докторів наук, серед яких професори Р.Я. Ладієв, Ю.Ю. Лукач, О.Н. Півень, М. І. Павліщев, Є.Г. Воронцов, А.Г. Бондарь, чл-кор. НАН України Б.І. Бондаренко, доцент Б.А. Гаєвський, С.А. Городинська, Ю.М. Тананайко, В.М. Марчевський, С.В. Сидоренко, О.Г. Зубрій та інші. Його учні створили міцну базову кафедру і розширили дослідження в напрямку, започаткованому Й.І. Чорнобильським.

З 1973 – це період розвитку основних наукових напрямків школи Й.І. Чорнобильського та Лукача Ю.Ю. який з 2000 року творчо продовжує розвивати завідувач кафедри МАХНВ, професор д.т.н., Корнієнко Ярослав Микитович.

Сьогодні на кафедрі працює 16 викладачів, які керують двома
науковими гуртками. Студенти плідно працюють за науковою тематикою керівників наукових розробок, опублікували понад 13 статей та 150 тез доповідей. За результатами навчання і роботи в цьому році два студенти кафедри Крамар Олександра і Коваль Вадим отримали іменну стипендію
Верховної Ради України.