Ініціативна тема “Процес гарячого пресування паперового полотна (тема № 06/15 ІХФ)”

Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи

Пріоритетний напрям: технології енергетичного машинобудування.

Інноваційні напрямки: впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій.

Мета: метою НДР є дослідження закономірностей процесу гарячого пресування паперового полотна.

Призначення: розроблення високоефективного процесу гарячого пресування паперового полотна та обладнання для його здійснення.

Актуальність. в процесі виробництва паперу основні обсяги теплової енергії витрачаються на сушіння паперу, сухість якого на існуючих вітчизняних папероробних машинах, після пресової частини, становить 35 – 40 %. При цьому 55 – 60 % води висушується, в результаті чого паперове виробництво займає друге місце по питомим енерговитратам після металургійної промисловості. На висушування води витрачаються великі об’єми теплової енергії. Суттєво зменшити витрати теплової енергії, на сушильній частині папероробної машини, можна збільшенням сухості паперо-вого полотна, перед сушильною частиною, методом гарячого пресування. Відомо, що в процесі пресування нагрітими валами можна отримати сухість до 70 %, але в літературних джерелах практично відсутні дані для створення методів розрахунку промислових гарячих пресів.

Гарячий прес

Гарячий прес складається із: 1 – вал жолобчатий; 2 – верхній пресовий вал; 3 – пресове сукно; 4 – механізм притискання верхнього пресового вала; 5 – нагрівач; 6 – паперове полотно.

Наукова цінність

Наукова цінність роботи полягає у:

* обґрунтуванні фізичної та математичної моделей процесу гарячого пресування паперового полотна;

* розробленні енергоефективного способу пресування паперового полотна.

Основна науково – технічна ідея роботи

Науково-технічна ідея роботи полягає у:

* створенні алгоритму розрахунку промислового гарячого преса;

* створенні фізичної моделі процесу гарячого пресування паперового полотна;

* створенні математичної моделі процесу гарячого пресування паперового полотна.

Вихідні дані.

Робота є теоретико-експериментальними дослідженнями процесу гарячого пресування паперового полотна.

Робота виконується в рамках наукового напрямку досліджень процесу гарячого пресування паперового полотна, які проводяться науковцями і фахівцями кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв.

За цим напрямком за останні 3 роки опубліковано, 3 статті у фахових виданнях, 2 патенти на корисні моделі.