ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Поповича Андрія Геннадійовича НА ТЕМУ “Процес створення ретурну для стабілізації дисперсного складу при виробництві органо-мінеральних добрив”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

спеціалізацією “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Поповича Андрія Геннадійовича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Степанюк А.Р.

Тема магістерської дисертації: “Процес створення ретурну для стабілізації дисперсного складу при виробництві органо-мінеральних добрив“