ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Демчука Даніїла Юрійовича НА ТЕМУ “Обґрунтування режимів роботи інфрачервоної сушарки з періодичною рециркуляцією відпрацьованого повітря”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

спеціалізацією “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Демчука Даніїла Юрійовича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Корінчук Д.М.

Тема магістерської дисертації: “Обґрунтування режимів роботи інфрачервоної сушарки з періодичною рециркуляцією відпрацьованого повітря“