ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Мартиненка Ярослава Миколайовича НА ТЕМУ “Процес віброекструзії фібробетонних виробів квадратного поперечного перерізу”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

спеціалізацією “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Мартиненка Ярослава Миколайовича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Андреєв І.А.

Тема магістерської дисертації: “Процес віброекструзії фібробетонних виробів квадратного поперечного перерізу“