ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА МУЛЯРА ВІТАЛІЯ ПЕТРОВИЧА НА ТЕМУ “Процес зневоднення термолабільних матеріалів у теплонасосній сушарці з комбінованим теплопідводом”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

спеціалізацією “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Муляра Віталія Петровича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: професор кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України Снєжкін Ю.Ф.

Тема магістерської дисертації: “Процес зневоднення термолабільних матеріалів у теплонасосній сушарці
з комбінованим теплопідводом“