ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРА Пашенько Марії Андріївни на тему магістерської дисертації: “Процес сушіння композиційної суміші торф-біомаса в технологічних виробництвах паливних брикетів“

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРА

студентки V курсу ЛН- 51м групи

Пашенько Марії Андріївни

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. Корінчук Д.М.

Тема магістерської дисертації: “Процес сушіння  композиційної суміші торф-біомаса в технологічних виробництвах паливних брикетів“