ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРА ЛЯЛЬКИ ГЛІБА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ТЕМУ “Процес теплообміну в роторно-пульсаційному апараті з циліндричною гарнітурою”

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

за спеціальністю 8.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

спеціалізацією “Машини та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв”

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Ляльки Гліба Олександровича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, кандидат технічних наук Семінський О. О.

Тема магістерської дисертації: “Процес теплообміну в роторно-пульсаційному апараті з циліндричною гарнітурою“