ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Візерського Дмитра Сергійовича НА ТЕМУ “Процес сушіння наповнювача паперу”

Індивідуальний план магістра

за спеціальністю 8.05050303 “Обладнання лісового комплексу”

спеціалізацією “Комп’ютерне проектування, програмне управління обладнання целюлозно – паперового виробництва”

студента VI курсу, групи ЛБ- 5

Візерського Дмитра Сергійовича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: професор кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Марчевський В.М.

Тема магістерської дисертації: “Процес сушіння наповнювача паперу“