ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Овчарука Ігоря Ігоровича НА ТЕМУ “Ресурсо-енергоощадний процес виробництва полімерної плівки”

Індивідуальний план магістра

студента VI курсу, групи ЛН- 4

Овчарука Ігоря Ігоровича

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Швед М. П.

Тема магістерської дисертації: “Ресурсо-енергоощадний процес виробництва полімерної плівки“