ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАГІСТРАНТА Поліщук Марини Олександрівни НА ТЕМУ “Процеси гідродинаміки та теплообміну в роторно-плівковому апараті”

Індивідуальний план магістра

студентки VI курсу, групи ЛН- 4

Поліщук Марини Олександрівни

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на файл (.pdf)

Науковий керівник: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Зубрій О.Г.

Тема магістерської дисертації: “Процеси гідродинаміки та теплообміну в роторно-плівковому апараті“