ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Столітньої Наталії Вікторівни на тему магістерської дисертації: «Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей водних систем внаслідок обробки способом дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ)»

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

студентки V курсу групи ЛН- 5

Столітньої Наталії Вікторівни

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на матеріал (.pdf)

Науковий керівник:  доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук  Целень Б. Я.

Тема магістерської дисертації: «Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей водних систем внаслідок обробки способом дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ)»