ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Мурзак Марії Сергіївни на тему “Процес створення штучного гідросилікатного теплоізоляційного матеріалу”

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

студентки V курсу групи ЛН- 5

Мурзак Марії Сергіївни

на 2015/2016 навчальний рік

Посилання на матеріал (.pdf)

Науковий керівник:  доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, канд. техн. наук Собченко В.В.

Тема магістерської дисертації: “ Процес створення штучного гідросилікатного теплоізоляційного матеріалу “