Як студенту отримати академічну стипендію?

Академічна стипендія призначається студентам за результатами семестрового контролю на підставі рейтингу успішності.

Який розмір академічної стипендії?

Мінімальна, звичайна — 1300,00 Відмінник, звичайна — 1892,00 Мінімальна, окремі спеціальності — 1660,00 Відмінник, окремі спеціальності — 2416,00 Кабінету Міністрів України — 2480,00 Президента України — 2720,00 Верховної Ради України — 2720,00

Як вирахувати рейтинг успішності?

Рейтинг успішності = 0,95*середній бал+0,05*додаткові бали. Хто потрапляє до рейтингу? До рейтингу включаються усі студенти, які навчаються за кошти державного бюджету і які вчасно і без перескладань склали семестровий контроль.Чи усі студенти, які включені до рейтингу, отримують академічну стипендію?

Хто отримує академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні?

Академічну стипендію отримує до 45 % студентів на спеціальності, які включені до рейтингу, від кількості студентів-бюджетників на відповідному факультеті/інституті, курсі, спеціальності. З них, стипендію за особливі успіхи у навчанні отримує до 25 % студентів, рейтинг успішності яких вище 85 балів.Наприклад, якщо на спеціальності за рахунок коштів державного бюджету навчається 100 студентів, до рейтингу успішності потрапило 75 студентів, академічну стипендію отримає 45 студентів, які посіли найвищі рейтингові позиції. З 45 стипендіатів 11 студентів отримають стипендію за особливі успіхи у навчанні, у разі, якщо їх рейтинг успішності вище 85 балів. Округлення здійснюється завжди в меншу сторону.

Де можна побачити рейтинги успішності?

Після завершення семестрового контролю рейтинги успішності оприлюднюються на сайті Департаменту навчально-виховної роботи.Що робити якщо не вірно порахований рейтинг успішностіПотрібно звернутися до деканату свого факультету/інституту.Якщо на спеціальності навчається до 4 осіб включно, то академічну стипендію отримує 1 або 2 студенти за рішенням стипендіальної комісії, якщо 2 особи, то стипендію отримає 1 студент.При цьому на спеціальностях, де навчається від 5 до 12 осіб включно, один студент може отримувати стипендію, за особливі успіхи у навчанні.Як призначається академічна стипендії студентам першого курсуМінімальна академічна стипендія студентам першого курсу призначається на підставі конкурсного балу здобутого під час вступу. Призначається стипендія на семестр до визначення результатів семестрового контролю. Розмір такої стипендії становить 1300 грн., а для окремих спеціальностей 1660 грн.Мінімальну академічну стипендію отримує 45 % осіб першого курсу, які посіли найвищі рейтингові позиції при вступі на свою спеціальність відповідно до конкурсного бала.

Інші пільгові категорії студентів при набутті права на академічну стипендію мають написати заяву про вибір стипендії.