ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КАЛАНДРУВАННЯ

Посилання на матеріал (.pdf)

Каландрування – процес обробки матеріалів на каландрі з метою підвищення гладкості, щільності, лоску, а також вирівнювання товщини матеріалів. В паперовому виробництві каландрування здійснюють на машинних каландрах, установлених в кінці сушильної частини папероробної машини.

Основний фізичний вплив, яке паперове полотно випробовує в захваті металевих валів каландра, – деформація стискання, яка здійснюється під дією зусилля, направленого по нормалі до оброблюваної поверхні полотна. Дотична складова зусилля каландрування приблизно на два порядки менша нормальної складової і помітного впливу на деформаційні та якісні показники полотна не робить.

16

На показники процесу каландрування, в основному, впливають тиск між валами, число захватів, тривалість каландрування, температура валів і вологість оброблюваного полотна. Ці параметри можна віднести до керованих параметрів полотна. Найбільш важливий параметр каландрування – лінійний тиск і його розподілення по ширині площадки контакту між валами і полотном. Ефект впливу на полотно в кінцевому результаті визначається значенням і характером розподілення тиску, який в значній мірі залежить від в’язкопружніх властивостей паперу .

Закон зміни тиску в захваті валів по ширині площадки деформації полотна має вигляд колоподібної кривої .