ФЛОТАЦІЯ В ЦЕЛЮЛОЗО-ПАПЕРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Посилання на матеріал (.pdf)

В целюлозо-паперовому виробництві використовують велику кількість води. Тому видалення з стічних вод нерозчинних сумішей і деяких розчинних речовин є дуже актуальною проблемою. Найефективнішим способом для цього є флотація. Перевагами флотації є: великий ступінь очищення (95-98%), безперервність процесу, велика швидкість процесу, простота конструкції установки. Також флотацію включають в технологічну схему переробки макулатури у випадку підготовки волокнистої маси, призначеної для виробництва санітарно-побутових видів паперу, до чистоти яких пред’являються підвищені вимоги, оскільки флотація сприяє покращенню білизни і чистоти макулатурної маси.

Flotation in pulp and paper production

Сутність флотаційного процесу очистки є в прилипанні забруднень до спеціально введених бульбашок тонкодиспергованого повітря (аерофлокул розміром 15-30 мкм), після чого створений комплекс підіймається на поверхню води і може бути видалений з неї механічним шляхом. Ступінь флотації залежить від рівня насичення води повітрям та від міри адгезії волокна та бульбашки. Тому для піноутворення підтримують високий рівень насичення води повітрям і вводять в воду хімічні речовини, які сприяють утворенню піни.