ФЕРМЕНТЕР ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ

Посилання на матеріал (.pdf)

Одним з основних і найреальніших шляхів забезпечення тваринництва білково-вітамінними концентратами є створення сучасного обладнання для виробництва кормових дріжджів .

Для інтенсифікації бродіння і скорочення часу зброджування застосовується часткова рециркуляція дріжджів (або зброджуваного середовища), наприклад, з останніх бродильних апаратів в перший при безперервному бродінні крохмалистих середовищ, що дозволяє підвищити концентрацію дріжджових клітин в рециркуляційному контурі і збільшити швидкість розведення в ньому, так як при цьому компенсується вимивання дріжджів з бродильної батареї і збільшується її продуктивність .

2

Існує декілька видів дріжджевирощувальних апаратів (ферментерів): малий апарат для вирощування чистої культури дріжджів; універсальний ферментер для засівних дріжджів; ферментер для вирощування кормових дріжджів, наприклад в піні безперервним способом (ферментер системи Лефрансуа ).