УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ СЕКЦІЙНОГО КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТА

Посилання на матеріал (.pdf)

Недоліком існуючих конструкцій секційних кожухотрубних теплообмінників є великі габаритні розміри таких апаратів.

IMPROVED DESIGN sectional tube heat exchangers

Для істотного зменшення габаритних розмірів теплообмінника в поперечному напрямку, а також забезпечення можливості одночасного оброблення декількох потоків теплоносіїв як у трубному, так і в міжтрубному просторах було запропоновано кожух кожної секції в поперечному перерізі виконувати у вигляді правильного шестикутника, на кожному рівні кожуха відповідної секції виконувати по шість патрубків міжтрубного простору, розташованих на кожній стороні кожуха. При цьому сусідні секції можуть взаємодіяти між собою за допомогою патрубків міжтрубного простору з можливістю встановлення на кожному з них знімної заглушки, а всі секції фіксуються між собою. У найприйнятнішому прикладі виконання теплообмінного апарата секції фіксуються між собою за допомогою щонайменше двох хомутів.

Залежно від бажаної сумарної площі теплообміну для оброблення одного чи декількох теплоносіїв складають між собою потрібну кількість секцій апарата. При цьому залежно від бажаного руху теплоносія в міжтрубному просторі апарата патрубки сполучають між собою для проходу теплоносія або між відповідними патрубками сусідніх секцій встановлюють знімні заглушки. Після цього забезпечують ущільнення патрубків міжтрубного простору сусідніх секцій апарата, стягуючи ці секції між собою, наприклад, хомутами. В певній послідовності сполучають між собою і патрубки трубного простору секцій.