ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАЛАНДРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Посилання на матеріал (.pdf)

Для обробки тиском або оздоблення паперу чи картону використовують каландр машинний, що встановлюється після сушильної частини папероробної або картоноробної машини. За кордоном сучасні конструкції каландрів відрізняються від існуючих на Україні.
Модульний каландр EcoSoft складається зі станини, на якій кріпиться механізм прижиму, що складається із гідроциліндрів, станини валів та двох пар валів. Робоча ширина таких каландрів варіюється від 0,5 до 10 метрів, а теоретична швидкість становить 2200 м/хв при лінійному тиску в захваті
500 кН/м.

Calendering TRENDS IN UKRAINE
Модульні каландри EcoSoft оснащені системами Nipcorect (вал з індивідуально регульованими опорними елементами) або Econip (вал з розширеною зоною підшипників).
Сучасні каландри оснащують системами Econip та EconipX. Вали, що оснащені системою EconipX, мають прогин валу на 65% менше, ніж вали з системою Econip.
На папероробних комбінатах України каландри такого типу не зважаючи на їх високу ефективність не використовують. Зазвичай, на папероробних та картоноробних машинах встановлені звичайні застарілі машинні каландри. Вони значно поступаються закордонним. Так, на окремих комбінатах досі стоять каландри з робочою швидкістю 300 м/хв. Причинами цього є висока вартість нових каландрів та неспроможність комбінатів виготовити та обробити більшу кількість паперу та картону через нестачу сировини.
В Україні для покращення процесу каландрування потрібно модернізувати вже існуючі каландри шляхом зменшення їх металоємкості та енергозатрат.