РОЗРОБКА СПОСОБУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ РІДКИ Х СИСТЕМ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

Посилання на матеріал (.pdf)

Стабілізація дисперсного складу частинок в апараті при отриманні гранульованих композитів необхідною умовою безперервного проведення процесу. Стійкість кінетики процесу гранулоутворення визначається процесами перенесення, що протікають в шарі, і тому повинна підтримуватися сталою.
Для безперервного ведення процесу зневоднення та грануляції висококонцентрованх добрив у псевдозрідженому шарі потрібно в будь-який момент часу підтримувати постійнимимасу шару та його площу на деякому сталому рівні кг та м2.

DEVELOPMENT_METHOD_OF_STABILIZATION_IN_dehydration_disperse_highly_liquid_systems
Складемо матеріальний баланс гранулятора у диференціальній формі. При зневодненні рідких систем із вмістом сухих речовин більше 50%, потужності утворення центрів грануляції за рахунок подрібнення частинок великого розміру не достатніми. Тому стабілізація можлива за рахунок введення до апарату зовнішнього ре циклу.
сюди