Увага! Проведення консультацій для 1 та 2 курсів з дисциплін "Вища математика" і "Нарисна геометрія"!

Підготовка до проходження другої атестації та покращення її результатів!

Розклад консультацій:

 • 1. Кожен четвер, "Вища математика", 16:10 - 17:10, кім. № 109/19. Проводить к.т.н., доц. Семінський О.О.

 • 2. Кожну середу, "Вища математика", 14:15 - 15:30, кім. № 206-1/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Сачок Р.В.

 • 3. Кожен вівторок, "Нарисна геометрія", 16:10 - 17:10, кім. № 205-2/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Двойнос Я.Г.

 • 4. Кожен вівторок, "Вища математика, Хімія, Нарисна геометрія", 14:15 - 17:00, кім. № 111/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Гулієнко С.В.

 • 5. Кожну п'ятницю, "Нарисна геометрія", 14:15 - 16:00, кім. № 205-2/19. Проводить асистент Гробовенко Я.В.

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

процес сушіння флютингу із застосуванням інфрачервоного випромінювання

1

Мета дослідження – визначення кінетичних закономірностей процесу сушіння флютингу із застосуванням інфрачервоного випромінювання, необхідних для інтенсифікації  цього процесу  та розрахунків і конструювання відповідного обладнання.

Об’єкт дослідженняпроцес сушіння флютингу із використанням інфрачервоного випромінювання.

Предмет дослідженнякінетика процесу сушіння флютингу із використанням інфрачервоного випромінювання та визначення основних параметрів процесу, необхідних для інтенсифікації  цього процесу  та розрахунків і конструювання відповідного обладнання.

1

Задачі дослідження:

 1. На базі критичного аналізу літературних джерел обґрунтувати вибір методу сушіння флютингу.
 2. Запропонувати фізичну модель процесу сушіння флютингу із використанням інфрачервоного випромінювання.
 3. На основі фізичної моделі скласти математичну модель процесу сушіння флютингу із використанням інфрачервоного випромінювання.
 4. Обґрунтувати методику експериментальних досліджень процесу.
 5. Розробити та виготовити експериментальну установку.
 6. Виконати експериментальні дослідження процесу сушіння
 7. Визначити кінетичні закономірності процесу сушіння флютингу із використанням інфрачервоного випромінювання.
 8. Перевірити адекватність математичної моделі експериментальним даних.
 9. Розробити алгоритм розрахунку промислової установки.
 10. Апробація та впровадження результатів досліджень.

Схема дослідної установки:

2

1 – персональний комп’ютер; 2 – електронні ваги (±0,003 г); 3 – інфрачервоний випромінювач (потужність 200 або 1000 Вт); 4 – ватметр; 5 – пірометр (±2 °С); 6 – лінійка

Фізична модель передбачає, що по товщині папір для флютинга умовно поділяється на елементарні шари. Допускається, що параметри паперу в будь-який момент часу змінюються по товщині та однакові по площині.

3-D модель дослідної установки:

3

1,2 – лампа ІЧ випромінювання з рефлектором; 3 – дослідний зразок (папір); 4 – сітка; 5 – підтримуюча платформа; 6 – повітрозахисний кожух; 7 – теплоізоляційний кожух; 8 – ваги; 9 – вібростійка поверхня

Вважається, що більша частина інфрачервоного випромінювання, що падає на поверхню паперу, поглинається ним з виділенням теплової енергії. Менша ж частина випромінювання віддзеркалюється від поверхні паперу та проходить його наскрізь.

 Так, як інтенсивність інфрачервоного випромінювання  зменшується при проходженні через папір, то виникає різниця температур на ближній та дальній поверхнях паперу відносно напрямку проходження випромінювання. Це зумовлює виникнення термоградієнта, що спричиняє переніс тепла також за рахунок і теплопровідності.

Теплова енергія, що виділяється по товщині, витрачається на нагрів паперу та вологи в ньому, а також на випаровування. Утворена пара дифундує між волокнами паперу до його поверхні та видаляється назовні.