Увага! Проведення консультацій для 1 та 2 курсів з дисциплін "Вища математика" і "Нарисна геометрія"!

Підготовка до проходження другої атестації та покращення її результатів!

Розклад консультацій:

  • 1. Кожен четвер, "Вища математика", 16:10 - 17:10, кім. № 109/19. Проводить к.т.н., доц. Семінський О.О.

  • 2. Кожну середу, "Вища математика", 14:15 - 15:30, кім. № 206-1/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Сачок Р.В.

  • 3. Кожен вівторок, "Нарисна геометрія", 16:10 - 17:10, кім. № 205-2/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Двойнос Я.Г.

  • 4. Кожен вівторок, "Вища математика, Хімія, Нарисна геометрія", 14:15 - 17:00, кім. № 111/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Гулієнко С.В.

  • 5. Кожну п'ятницю, "Нарисна геометрія", 14:15 - 16:00, кім. № 205-2/19. Проводить асистент Гробовенко Я.В.

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану

Рисунок1

У целюлозно-паперовій промисловості при виробництві високоякісного дорогого паперу в якості наповнювача паперового полотна використовують діоксид титану TiO2.

Рисунок2

Також цей пігмент використовують у виробництві фарб та емалей, у харчовій промисловості (Е171 – барвник), фармацевтичній промисловості, як наповнювач і барвник. У зв’язку з цим є значний попит на пігмент діоксиду титану.

Рисунок3

    Процес сушіння даної пасти є найбільш енергоємний і лімітуючий процес в технології виробництва TiO2. Тому розробка нового високоефективного і енергоощадного обладнання для сушіння TiO2 є актуальною проблемою.

    Наукова новизна даної роботи полягає в отриманні кінетичних залежностей сушіння та основних технологічних параметрів процесу: вологовмісту пасти, температури пасти, напруження шару по випаровуваній волозі, та принципово нових елементах конструкції сушильної установки.

Фізична модель процесу сушіння

1.Конвекційна сушка;

Рисунок4

2.Процес висушування поверхневої і капілярної вологи з постійною швидкістю;

3.Процес висушування адсорбційної, гігроскопічної вологи із змінною швидкістю.

Рисунок5

В першому періоді сушіння швидкість сушіння лімітується величиною теплового потоку.

В другому періоді сушіння швидкість сушіння лімітується швидкістю десорбції адсорбційно-зв’язаної вологи.

Технологічна схема сушильної установки:

Рисунок6

1 – сушильна установка; 2 – рукавний фільтр; 3 – живильник-дозатор;

4 – вентилятор; 5 – калорифер; 6 – завантажувальний бункер;

7 – вивантажувальний бункер.