Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану

У целюлозно-паперовій промисловості при виробництві високоякісного дорогого паперу в якості наповнювача паперового полотна використовують діоксид титану TiO2.

Рисунок2

Також цей пігмент використовують у виробництві фарб та емалей, у харчовій промисловості (Е171 – барвник), фармацевтичній промисловості, як наповнювач і барвник. У зв’язку з цим є значний попит на пігмент діоксиду титану.

Рисунок3

    Процес сушіння даної пасти є найбільш енергоємний і лімітуючий процес в технології виробництва TiO2. Тому розробка нового високоефективного і енергоощадного обладнання для сушіння TiO2 є актуальною проблемою.

    Наукова новизна даної роботи полягає в отриманні кінетичних залежностей сушіння та основних технологічних параметрів процесу: вологовмісту пасти, температури пасти, напруження шару по випаровуваній волозі, та принципово нових елементах конструкції сушильної установки.

Фізична модель процесу сушіння

1.Конвекційна сушка;

Рисунок4

2.Процес висушування поверхневої і капілярної вологи з постійною швидкістю;

3.Процес висушування адсорбційної, гігроскопічної вологи із змінною швидкістю.

Рисунок5

В першому періоді сушіння швидкість сушіння лімітується величиною теплового потоку.

В другому періоді сушіння швидкість сушіння лімітується швидкістю десорбції адсорбційно-зв’язаної вологи.

Технологічна схема сушильної установки:

Рисунок6

1 – сушильна установка; 2 – рукавний фільтр; 3 – живильник-дозатор;

4 – вентилятор; 5 – калорифер; 6 – завантажувальний бункер;

7 – вивантажувальний бункер.