ПРИРОДНІ ВТРАТИ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ РАЗЕРВУАРА

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Існують норми природних втрат нафтопродуктів, під якими розуміють гранично допустимі величини безповоротних втрат нафтопродуктів, що виникають безпосередньо при їх транспортуванні, перевалці тощо, внаслідок супроводжуючих їх фізико-хімічних процесів, які неминучі на сучасному рівні стану використовуваного технологічного обладнання.
Пароповітряна суміш у резервуарі розширюється за рахунок збільшення температури повітря, з поверхні нафтопродукту випаровується найбільш леткі фракції, концентрація парів нафтопродукту в газовому просторі підвищується і тиск також зростає. Коли надлишковий тиск в резервуарі стає рівним тиску, на який встановлені дихальні клапани, вони (клапани) відкриваються і з резервуара починає виходити пароповітряна суміш. Таким чином відбувається «дихання» резервуара.
Особливо актуальним стало питання у зв’язку з введенням до складу нафтопродуктів летких високооктанових добавок: метилтретбутилового етеру, етанолу, вуглеводневих фракцій, що містять вуглеводні С3-С5 тощо. Характерні для бензинів змішані втрати при випаровуванні, коли з втратами летких компонентів змінюються їх експлуатаційні властивості.