ПЛАСТИНЧАСТИЙ ТЕПЛООБМІННИК

Посилання на матеріал (.pdf)

На молочних заводах для проведення процесів пастеризації, стерилізації, необхідна велика кількість теплової енергії. Крім того утворюється значна кількість джерел низькопотенційної теплоти, таких як пролітна пара, вторинна пара, паровий конденсат, димові гази тощо.

9

На сьогодні через обмеженість природніх ресурсів вартість енергії невпинно зростає. В таких умовах доцільним є утилізація теплоти низькопотенційних джерел, наприклад вторинної пари. Одним із шляхів утилізації є використання низькопотенційної теплоти для попереднього підігрівання високочистої води, яка використовується для стерилізації скляної тари.

Основними елементами є пластинчасті теплообмінники. Теплообмінний апарат призначений для проведення процесу теплообміну в системі рециркуляції енергії між водою та конденсатом. Метою роботи є вдосконалення даного теплообмінника, зменшення гідравлічного опору в каналах між пластинами.