Осіння конференція наукових робіт студентів, аспірантів і молодих вчених

На кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв відбудеться конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ”

Час проведення: 13:00 6 грудня 2016 р.

Місце проведення: ауд. № 525 19 корпусу (Інженерно-хімічний факультет)

Запрошуються магістранти 6-го курсу групи ЛН-51м та групи ЛБ-51м для проходження другого етапу підготовки до захисту магістерської дисертації

Для доповіді необхідно підготувати презентацію у форматах: *.pps, *.ppsx.та надати її Степанюку А.Р. до 01.12.2016 р.

Зміст доповіді:

1. Мета та задачі дослідження.

2. Предмет та об’єкт дослідження

3. Фізична та математична моделі

4. Опис експериментальної установки

5. Аналіз результатів досліджень

6. Висновки

7. ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ПЕРЕЛІК ВЛАСНИХ ПУБЛІКАЦІЙ