ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА БАЗІ НІТРАТУ АМОНІЮ З ДОМІШКАМИ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ, ГУМАТІВ ТА ЛУГУ КАЛІЮ

“Посилання на матеріал (.pdf)”

Щоб поліпшувати умови вирощування зернових та інших сільськогосподарських культур, в ґрунт вносяться різноманітні добрива. Значну долю складають добрива, що містять штучно зв’язаний азот.

Промисловість часто пропонує в якості добрив побічні продукти виробництва, обґрунтовуючи це певною кількістю елементів живлення. Дефіцит мінеральних добрив останніми роками і невисока собівартість таких відходів сприяє їхньому активному використанню у сільськогосподарському виробництві. Інший шлях розв’язання проблеми – імпорт сировини.

Найкраще зарекомендували себе комплексні добрива пролонгованої дії, які містять азот, калій, сірку та гумінові добавки. Комплексні добрива містять два і більше поживні елементи. Серед них розрізняють подвійні (наприклад, азотно-фосфорні, азотно-калійні, фосфорно-калійні) і потрійні добрива (наприклад, азотно-фосфорно-калійні).