ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СУШАРКИ З ПЕРІОДИЧНОЮ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПОВІТРЯ

Посилання на матеріал (.pdf)

Сушіння інфрачервоним (ІЧ) випромінюванням сільськогосподарської продукції є одним зі способів, які забезпечують довготривале зберігання продуктів харчування. Перевагами ІЧ – сушіння можна вважати забезпечення збереження якості вихідної продукції, можливість регулювання процесу, конструктивна і технологічна економічність, екологічна чистота. Наявність таких особливостей обумовлено реалізованим в ІЧ-сушарці принципом розділення способу передачі продукту сушіння енергії, необхідної для реалізації процессу сушіння.

Якщо в конвективному способі сушіння транспортування енергії і вологи здійснюється одним носієм – повітрям, то при інфрачервоному сушінні енергія передається випромінюванням, а волога виноситься повітрям. Це дозволяє здіснити процес сушіння при значеннях температури, які не перевищують температуру розпаду біологічно активних компонентів вихідного продукту сушіння.

MODES_OF_JUSTIFICATION_infrared_dryer_with_periodic_recirculation_of_exhaust_air

Використання в якості джерел енергії інфрачервоних випромінювачів забезпечує високий ступінь керування процесом сушіння, як просторовий (керування розподіленням потоків енергії всередині об’єму), так і тимчасовий (динамічне керування енергетичним навантаженням в процесі сушіння).

Низькі температури в робочих об’ємах дозволяють суттєво спростити конструктивні рішення ІЧ сушильних пристроїв, так як вони не потребують герметизації об’єму та його теплоізоляції. Енергія випромінення використовується переважно на забезпечення  процесу  випаровування  вологи  з  продукту,  завдяки  чому повітря в робочому об’ємі сушильного пристрою нагрівається несуттєво.