На кафедрі започатковано нову осітню програму

На кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв започатковано нову освітню програму “Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії”

Підвищення якості та рівня життя за рахунок впровадження новітніх технологій у виробництво продукції неможливе без висококваліфікованих фахівців широкого профілю саме в галузевому машинобудуванні.

Освітня програма адаптована для полегшеного сприйняття інформації шляхом використання у навчальному процесі мультимедійних і комп’ютерних систем, а також надання індивідуальних консультацій з урахуванням особливостей засвоєння курсів кожним студентом.

Студенти кафедри МАХНВ вміють впроваджувати новітні комп’ютерні технології для інжинірингу, дизайну, моделювання та проектування обладнання сучасних виробництв, вільно оперують всіма необхідними програмними середовищами та мовами програмування і розробляють надсучасні підходи до оптимізації промисловості не тільки в Україні.

З урахуванням сучасних трендів ми забезпечуємо опанування на високому рівні:

  • комп’ютерного моделювання та проектування
  • прикладного програмування
  • промислового дизайну
  • методів і комп’ютерних систем 3D інженерії
  • сучасних технологій та обладнання виробництва продукції для життя