Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу

Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

-->

Студентський науковий гурток кафедри

Метою гуртка є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи.
Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та організується безпосередньо на кафедрі, у науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організаціях, на профільних виробництвах, із якими укладено кафедрою договори про співпрацю.

Студенти, які досягли вагомих результатів роботи можуть бути рекомендовані науково-методичною радою гуртка та кафедрою до вступу до магістратури та аспірантури.

напруження

У студентському науковому гуртку кафедри студенти:

  • складають аннотації та реферати за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціальної літератури;
  • оволодівають навичками проведення експерименту та обробки отриманих результатів, проектування устаткування різного типу та призначення;
  • проектують та виготовляють лабораторні установки;
  • за результатами проведених досліджень пишуть наукові статті, оформлюють заявки на одержання охоронних документів на інтелектуальну власність, доповідають на конференціях.model_shesterennoho_nasosa
Для вступу до гуртка необхідно надати заяву за встановленою формою старшому викладачеві Сачку Роману Володимировичу в кімнату 206 корпусу 19.

ln