Увага! Проведення консультацій для 1 та 2 курсів з дисциплін "Вища математика" і "Нарисна геометрія"!

Підготовка до проходження другої атестації та покращення її результатів!

Розклад консультацій:

 • 1. Кожен четвер, "Вища математика", 16:10 - 17:10, кім. № 109/19. Проводить к.т.н., доц. Семінський О.О.

 • 2. Кожну середу, "Вища математика", 14:15 - 15:30, кім. № 206-1/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Сачок Р.В.

 • 3. Кожен вівторок, "Нарисна геометрія", 16:10 - 17:10, кім. № 205-2/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Двойнос Я.Г.

 • 4. Кожен вівторок, "Вища математика, Хімія, Нарисна геометрія", 14:15 - 17:00, кім. № 111/19. Проводить к.т.н., ст. викл. Гулієнко С.В.

 • 5. Кожну п'ятницю, "Нарисна геометрія", 14:15 - 16:00, кім. № 205-2/19. Проводить асистент Гробовенко Я.В.

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

Конференція

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв проводить конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених

Тези необхідно подати у роздрукованому (з підписами всіх авторів)та електронному варіантах до ауд 205/2-19 Улітьку Р.М.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Оформлення тексту. Обсяг 2 сторінки державною мовою, 14 кеглем, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman. Поля: – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Структура тез:

 • у лівому верхньому куті аркуша УДК;
 • з наступного рядка посередині напівжирним шрифтом назву тез;
 • з наступного рядка посередині звичайним шрифтом інформацію про автора, керівника проекту та організацію;
 • через один рядок подається текст тез.

Тези повинні містити:

 • мету проекту, обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;
 • інформацію про виконані розрахунки та креслення;
 • аналіз проведеної модернізації апарату;
 • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або (та) досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження, тощо).

Матеріали конференцій:

Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій:

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (30-31 января 2008 г.)
Завантажити збірку тез (571 kb)

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (22 апреля 2008 г.)
Завантажити збірку тез (1.2 Mb)

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (6 ноября 2008 г.)
Завантажити збірку тез (2.9 Mb)

IV Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (23 квітня 2009 р.)
Завантажити збірку тез (5.6 Mb)

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (05 листопада 2009 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (2.9 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (3.8 Mb)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 квітня 2010 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (2.8 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (2.5 Mb)

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (19-21 листопада 2010 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (5.3 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (9 Mb)

VІII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (13 квітня 2011 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (5.7 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (4.1 Mb)

IX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (01-04 листопада 2011 р.)
Завантажити збірку тез (5.8 Mb)

X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (01-04 квітня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.3 Mb)

XI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (12-13 грудня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.8 Mb)

XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 травня 2013 р.)
Завантажити збірку тез (9.3 Mb)

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (20-23 листопада 2013 р.)
Завантажити збірку тез (11.3 Mb)

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 квітня 2014 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (18-19 листопада 2014 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (19-20 квітня 2015 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (24-26 листопада 2015 р.)
Завантажити збірку тез (3.95 Mb)

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (18-19 квітня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (4.05 Mb)

XIX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (12-13 грудня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (6.70 Mb)

XX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (26-27 квітня 2017 р.)
Завантажити збірку тез (6.70 Mb)

XXI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (29-30 листопада 2017 р.)
Завантажити збірку тез (5.94 Mb)

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:

I Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (01-04 листопада 2011 р.)
Завантажити збірку тез (4.5 Mb)

II Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (01-04 квітня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (2.9 Mb)

III Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (12-13 грудня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.1 Mb)

IV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (15-16 травня 2013 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (20-23 листопада 2013 р.)
Завантажити збірку тез (5.3 Mb)

VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (15-16 квітня 2014 р.)
Завантажити збірку тез (7.1 Mb)

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (20-21 листопада 2014 р.)
Завантажити збірку тез (7.1 Mb)

VIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (19-20 квітня 2015 р.)
Завантажити збірку тез (4.3 Mb)

IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (24-26 листопада 2015 р.)
Завантажити збірку тез (3.02 Mb)

X Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (18-19 квітня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (4.73 Mb)

XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (06-07 грудня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (2.43 Mb)

XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 110 c (26-27 квітня 2017 р.)
Завантажити збірку тез (2.43 Mb)

XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 107 c (29-30 листопада 2017 р.)
Завантажити збірку тез (3.14 Mb)