Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

1. Кращий технічний університет України

2. Диплом європейського зразка, що визнається у будь-якій країні світу

3. Високий рівень підготовки фахівців

4. Стипендія у розмірі 1400-2500 грн/міс

5. Гуртожиток для всіх іногородніх студентів

6. Можливість стажування за кордоном у кращих університетах та провідних підприємствах світу

Чим Ви будете займатися навчаючись в нас?

1. Хімічна технологія стосується науки, технологій та менеджменту, пов'язаних з виготовленням матеріалів та виробів, необхідних нашому суспільстві.

2. Ви вивчите цілий ряд цікавих предметів, що включають в себе основи хімічного машинобудування, а також прикладну частину математики та фізики.

3. Технічні аспекти навчання базуються на прогнозуванні поведінки матеріалів та хімічних реакцій - це означає прогнозування, управління та моделювання композиціями, потоками, температурами та тисками твердих речовин, рідин та газів.

4. Ви дізнаєтеся про хімічні, фізичні та біологічні процеси з використанням математики та фізики, а також вивчите обладнання та технології, що використовуються промисловістю для широкомасштабного виробництва та питання безпеки, що стосуються галузі.

5. Студенти можуть подати заявки на продовження навчання за кордоном. Партнери обміну пропонуються за допомогою схеми обміну Erasmus та / або схеми глобальної біржі. Для отримання додаткової інформації про програму навчання за кордоном звертайтеся за адресою: http://mobilnist.kpi.ua/en/

Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

-->

Конференція

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв проводить конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених

Тези необхідно подати у роздрукованому (з підписами всіх авторів)та електронному варіантах до ауд 205/2-19 Улітьку Р.М.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Оформлення тексту. Обсяг 2 сторінки державною мовою, 14 кеглем, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman. Поля: – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Структура тез:

  • у лівому верхньому куті аркуша УДК;
  • з наступного рядка посередині напівжирним шрифтом назву тез;
  • з наступного рядка посередині звичайним шрифтом інформацію про автора, керівника проекту та організацію;
  • через один рядок подається текст тез.

Тези повинні містити:

  • мету проекту, обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;
  • інформацію про виконані розрахунки та креслення;
  • аналіз проведеної модернізації апарату;
  • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або (та) досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження, тощо).

Матеріали конференцій:

Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій:

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (30-31 января 2008 г.)
Завантажити збірку тез (571 kb)

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (22 апреля 2008 г.)
Завантажити збірку тез (1.2 Mb)

Научно-практический семинар студентов, аспирантов и молодых ученых “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов”, г. Киев (6 ноября 2008 г.)
Завантажити збірку тез (2.9 Mb)

IV Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (23 квітня 2009 р.)
Завантажити збірку тез (5.6 Mb)

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (05 листопада 2009 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (2.9 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (3.8 Mb)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 квітня 2010 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (2.8 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (2.5 Mb)

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (19-21 листопада 2010 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (5.3 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (9 Mb)

VІII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (13 квітня 2011 р.)
Завантажити збірку тез (частина 1) (5.7 Mb)
Завантажити збірку тез (частина 2) (4.1 Mb)

IX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (01-04 листопада 2011 р.)
Завантажити збірку тез (5.8 Mb)

X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (01-04 квітня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.3 Mb)

XI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (12-13 грудня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.8 Mb)

XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 травня 2013 р.)
Завантажити збірку тез (9.3 Mb)

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (20-23 листопада 2013 р.)
Завантажити збірку тез (11.3 Mb)

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (15-16 квітня 2014 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (18-19 листопада 2014 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (19-20 квітня 2015 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м.Київ (24-26 листопада 2015 р.)
Завантажити збірку тез (3.95 Mb)

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (18-19 квітня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (4.05 Mb)

XIX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (12-13 грудня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (6.70 Mb)

XX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (26-27 квітня 2017 р.)
Завантажити збірку тез (6.70 Mb)

XXI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (29-30 листопада 2017 р.)
Завантажити збірку тез (5.94 Mb)

XXII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, м. Київ (23-25 квітня 2018 р.)
Завантажити збірку тез (4.13 Mb)

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:

I Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (01-04 листопада 2011 р.)
Завантажити збірку тез (4.5 Mb)

II Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (01-04 квітня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (2.9 Mb)

III Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (12-13 грудня 2012 р.)
Завантажити збірку тез (4.1 Mb)

IV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (15-16 травня 2013 р.)
Завантажити збірку тез (4.0 Mb)

V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (20-23 листопада 2013 р.)
Завантажити збірку тез (5.3 Mb)

VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (15-16 квітня 2014 р.)
Завантажити збірку тез (7.1 Mb)

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (20-21 листопада 2014 р.)
Завантажити збірку тез (7.1 Mb)

VIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (19-20 квітня 2015 р.)
Завантажити збірку тез (4.3 Mb)

IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (24-26 листопада 2015 р.)
Завантажити збірку тез (3.02 Mb)

X Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (18-19 квітня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (4.73 Mb)

XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м.Київ (06-07 грудня 2016 р.)
Завантажити збірку тез (2.43 Mb)

XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 110 c (26-27 квітня 2017 р.)
Завантажити збірку тез (2.43 Mb)

XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 107 c (29-30 листопада 2017 р.)
Завантажити збірку тез (3.14 Mb)

Завантажити збірку тез 1 (3.14 Mb)

XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”, м. Київ / Укладач Я.М. Корнієнко. – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 107 c (23-25 квітня 2018 р.)
Завантажити збірку тез (4.65 Mb)