Детальна інформація про дні відкритих дверей представлена за посиланням

Увага! Проводиться набір на підготовчі курси до здачі ЗНО

Якщо ви хочете отримати знання, які допоможуть при здачі ЗНО та під час вступу до будь-якого університету, сертифікат про закінчення і можливість отримати додаткові бали при вступі до НТУУ "КПІ", запрошуємо до нас на навчання.

Термін навчання з 1 жовтня 2017 року до 30 квітня 2018 року.

Випускники факультету довузівської підготовки за бажання вступу на технічні спеціальності "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського" отримують додатково 10 БАЛІВ до результатів ЗНО.

Більш детальну інформацію иожна отримати за номерами телефонів: (050) 289-03-61 (с 9:00 до 18:00); (096) 218-35-02 (с 9:00 до 18:00); (044) 204-84-51, (044) 204-84-00 (с 9:00 до 18:00).


Переваги підготовчих курсів:

 • Додаткові бали при вступі до КПІ (10 балів)
 • Сертифікат про закінчення навчання на курсах
 • Знання, які допоможуть в навчанні в університеті

Предмети, за якими проводиться підготовка (на вибір):

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика

Вартість навчання на курсах:

 • Вечірня форма та курси вихідного дня / 11 клас (на місяць) - від 720 грн. за за дисципліни
 • Вечірня форма та курси вихідного дня / 9 та 10 класів (на місяць) - від 480 грн. за 3 дисципліни
 • Дистанційна / 11 клас - 350 грн.

Форми навчання:

 • Вечірня: 3 дні на тиждень з 16:45 до 19:00
 • Курси вихідного дня: субота з 9:00 до 15:00
 • Дистанційна (двічі на місяць по суботах)

Необхідні документи:

 • 2 фото 3х4
 • Ксерокопія 1, 2 і 11 сторінок паспорта або ксерокопія свідоцтва про народження
 • Ксерокопія ідентифікаційного номера
 • Подача документів відбувається в корпусі №19, аудиторія 202

Онлайн рестрація на курси:

Записатися на підготовчі курси до ЗНО
Наші спеціалізації:

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Детальніше »

Комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва

Детальніше »

Наші Партнери:

Міжнародні компанії-партнери нашої кафедри, де працюють наші студенти

Електронна бібліотека

Шановні автори. Вибачаємось за використання ваших праць без належного дозволу. У зв’язку з недостатньою кількістю книг в бібліотеці ми вимушені викласти їх на сайт.

Навчальні посібники:

________________________А ___________________________

________________________Б ___________________________

 • Блинова И.В., Попов И.Ю. Простейшие уравнения математической физики / Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. 60 с.
  (Повний текст, PDF, 0.6 Mb)
 • Брацихин Е.А., Шульгина Э.С. Техноллогия пластических масс: Учебное пособие для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1982. – 328 с.
  (Повний текст, DjVu, 5.0 Mb)
 • Богомолов Б.Д. «Переработка сульфатного и сульфитного щелоков»
  (Повний текст, Djvu, 2.6 Mb)
 • Борщев В.Я. Оборудование для измельчения материалов: дробилки и мельницы:
  учебное пособие / Тамбов: издательство Тамбовского Государственного Технического Университета. – 2004. – 75с.
  (Повний текст, PDF, 1.2 Mb)

________________________В ___________________________

 • Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. Издание второе. Дополненное и переработанное / М. – Наука. – 1972 – 721 с.
  (Повний текст, DjVu, 7.3 Mb)

________________________Д ___________________________

 • Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Числовые методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения / издательство ‘наука’ – М. – 1967 – 368 с.
  (Повний текст, DjVu, 3.3 Mb)
 • Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Теория и расчет. – М.: Химия, 1986 (Процессы и аппарати химической и нефтехимической технологии) 272 с.
  (Повний текст, DjVu, 2.6 Mb)
 • Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проэктированию. – М.: Химия, 1991. – 495с.
  (Повний текст, DjVu, 7.1 Mb)
 • Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Изд. 2-е В 2-х кн.Часть 1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. М.: Химия. 1995. – 400с.
  (Повний текст, DjVu, 2.8 Mb)
 • Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Изд. 2-е В 2-х кн.Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. М.: Химия. 1995. – 368с.
  (Повний текст, DjVu, 3.0 Mb)

________________________И ___________________________

 • Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1991. – 352с.
  (Повний текст, DjVu, 7.5 Mb)
 • Исаченко В.П. Теплопередачаи: Учебник для вузов. Изд. 3-е перераб. и доп. – М.: Энергия, 1975. – 488с.
  (Повний текст, DjVu, 4.8 Mb)

________________________К ___________________________

 • Капустин В.М., Рудин М.Г., Кудинов А.М., Основы ппроектирования нефтеперерабатывающих производств и нефтехимических заводов. М.: Химия, 2012. – 440 с.
  (Повний текст, PDF, 41.8 Mb)
 • Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд. 7-е. Государственное научно-техническое издательтсво химической литературы. М. 1961., 831с.
  (Повний текст, DjVu, 17.5 Mb)
 • Кузнецов А. А., Кагерманов С. М., Судаков Е. Н. Расчёты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающих промышленности. – Л.: Химия, 1974. – 344с.
  (Повний текст, DjVu, 5.0 Mb)
 • Ковернинский И.Н. «Основы технологии химической переработки древесины»
  (Повний текст, Djvu, 2.1 Mb)
 • Кокушин Н.Н., Монтаж и ремонт целлюлозно-бумажного оборудования.
  (Повний текст, PDF, 3.0 Mb)
 • Конюхов С.А., Курсовое и дипломное проектирование оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности: Учебное пособие для техникумов / А.Д.Зубеш, В.А.Бабинский, Р.С.Шмеркин, Б.М.Гогерман. – М.: Лесн.пром-сть, 1989. – 176с.
  (Повний текст, PDF, 6.2 Mb)
 • Костров Ю.А. «Производство ацетилцеллюлозного волокна»
  (Повний текст, Djvu, 1.0 Mb)
 • Коваленко Л.М., Манжалей П.Е. «Каталог пластинчатих теплообмінників»
  (Повний текст, PDF, 3.26 Mb)

________________________Л ___________________________

 • Ластовкін Г. А., Радченко Е. Д., Рудін М. Г. Справочник нефтеперероботки. – Л.: Химия, 1986. – 648 с.
  (Повний текст, DjVu, 9.9 Mb)
 • Лащинский А. А., Толчинский А. Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры. – Л.: Машиностроение, 1970. – 572с.
  (Повний текст, DjVu, 14.5 Mb)
 • Лащинский А. А.Конструирование сварных химических аппаратов. – Л.:Машиностроение, 1981. – 382с.
  (Повний текст, DjVu, 4.3 Mb)
 • Леффер Уильям Л. Переработка нефти. – 2-е изд., пересмотренное / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2004. – 224 с.
  (Повний текст, PDF, 7.7 Mb)

________________________М ___________________________

 • Михалев М. Ф. Расчёт и конструирование машин и аппаратов химических производств. – Л.: Машиностроение, 1984. – 301с.
  (Повний текст, DjVu, 11.5 Mb)
 • Михеев В.П., Медников Ю.П. Сжигание природного газа Л., «Недра», 1975 391 с.
  (Часть 1 , PDF, 65.8 Mb)
  (Часть 2, PDF, 119 Mb)
 • Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. Издание второе. Стереотипное. – М.: Энергия, 1977. – 343с.
  (Повний текст, DjVu, 7.8 Mb)
 • Мікульонок І. О.,Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв [Текст] : підруч.для студ. вищ. навч. закл. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 419 c.: іл. – Бібліогр.: с. 413–415.
  (Повний текст, PDF, 12.4 Mb)
 • Мулдер М. Введение в мембранную технологию: Пер. с англ. – М.: Мир, 199. – 513 с., ил.
  (Повний текст, DjVu, 6.5 Mb)

________________________Н ___________________________

________________________П ___________________________

________________________С ___________________________

 • Сарданашвилли А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии нефти и газа. –2-е изд., пер. и доп. – М. Химия, 19801. –256 с.
  (Повний текст, PDF, 10.5 Mb)
 • Сажин Б.С. Основы техники сушки. – М.: Химия, 1984. – 320с.
  (Повний текст, DjVu, 9.8 Mb)
 • Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтепереработки и нефтехимии М.: ООО «Недра-Бизцентр», 2000 р. 667с.
  (Повний текст, PDF, 39.3 Mb)
 • Смидович Е. В. Технология переработки нефти и газа. Ч. 2-я. – М.: Химия, 1980. – 328 с.
  (Повний текст, DjVu, 3.7 Mb)
 • Степанюк А.Р. Пічне обладнання у хімічних та нафтопереробних процесах: навч. посіб. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 – 172 с.
  (Повний текст, PDF, 3.62 Mb)

________________________Т ___________________________

 • Танетаров М.А., Ахметшина М.Н., Фапсхутдинов Р.А. и др. Технологические расчеты переработки нефти М.: Химия, 1987 – 352 с.
  (Повний текст, DjVu, 4.3 Mb)
 • Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования. Справочник. т, 1 / А.С.Тимонин – Калуга: изд-во Н.Бочкаревой, 2002. – 846 с.
  (Повний текст, DjVu, 23.0 Mb)
 • Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования. Справочник. т, 2 / А.С.Тимонин – Калуга: изд-во Н.Бочкаревой, 2002. – 1018 с.
  (Повний текст, DjVu, 15.6 Mb)
 • Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики – 1977 – 742с.
  (Повний текст, DjVu, 5.8 Mb)

________________________Х ___________________________

 • Хванг С.-Т., Каммермейер К. Мембранные процессы разделения: Пер с. англ. Под ред. проф. Дытнерсокго Ю. И. – М.: Химия, 1981. – 464 с., ил.
  (Повний текст, DjVu, 6.5 Mb)

________________________Ч ___________________________

________________________Ш ___________________________

 • Шалумов А.С., Багаев Д.В. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-
  ГРАФИК: Часть 1, Учебное пособие. – Ковров: КГТА, 2003. – 42 с.
  (Повний текст, PDF, 0.9 Mb)
 • Шалумов А.С., Багаев Д.В. Осипов А.С. Система автоматизированного
  проектирования КОМПАС-ГРАФИК: Часть 2, Учебное пособие. – Ковров: КГТА, 2005. – 42 с.
  (Повний текст, PDF, 1.1 Mb)

Довідники:

 1. Справочник конструктора-машиностроителя:
  • Том 1: Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. Т. 1. –М.: Машиностроение, 2001. – 920с.
   (Повний текст, DjVu, 12.5 Mb)
  • Том 2:Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. Т. 2. –М.: Машиностроение, 2001. – 912с.
   (Повний текст, DjVu, 11.7 Mb)
  • Том 3:Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. Т. 3. –М.: Машиностроение, 2001. – 864с.
   (Повний текст, DjVu, 11.0 Mb)
 2. Справочник химика
  • Том 1: Общие сведения. Строение вещества. Свойства важнейших веществ. Лабораторная техника. Л.: Химия, 1966. – 1072с.
   (Повний текст, DjVu, 13.2 Mb)
  • Том 2: Основные свойства неорганических и органических соединений. Л.: Химия, 1963. – 1168с.(Повний текст, DjVu, 15.4 Mb)
  • Том 3: Химическое равновесие и кинетика. Свойства растворов. Электродные процессы. Л.: Химия, 1965. – 1008с.
   (Повний текст, DjVu, 13.6 Mb)
  • Том 4: Аналитическая химия. Спектральный анализ. Показатели преломления. Л.: Химия, 1967. – 920с.
   (Повний текст, DjVu, 11.8 Mb)
  • Том 5: Сырье и продукты промышленности неорганических веществ. Процессы и аппараты. Коррозия. Гальванотехника. Химические источники тока. Л.: Химия, 1968. – 974с.
   (Повний текст, DjVu, 13.4 Mb)
  • Том 6: Сырье и продукты промышленности органических веществ. Л.: Химия, 1967. – 1012с.
   (Повний текст, DjVu, 12.1 Mb)
  • Том 7: Номенклатура органических соединений. Техника безопасности. Сводный предметный указатель. Л.: Химия, 1967. – 508с.
   (Повний текст, DjVu, 6.1 Mb)
 3. УДК (Повний текст, pdf, 7.4 Mb)
 4. ДСТУ 3008 (Повний текст, pdf, 0.3 Mb)
 5. Закони України
 6. Кодекс законів про працю України (Повний текст, PDF, 0.9 Mb)